Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - wypoczynek letni 2024 r. - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - wypoczynek letni 2024 r.

Mazowiecki Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2024 r. i zaprasza do składania ofert.

Metryczka

Data publikacji 21.03.2024
Data modyfikacji 21.03.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Anioł
do góry