Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konferencja „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania”. - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Instytut Badań Edukacyjnych serdecznie zapraszają do udziału w konferencji, która odbędzie się 28 lutego 2024 r. w ADN Centrum Konferencyjnym przy ul. Grzybowskiej w Warszawie.

grafika przedstawia baner konferencji pt: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania. Konferencja 28.02.2024.

Celem wydarzenia, oprócz przekazania najważniejszych informacji dotyczących projektu, będzie identyfikacja kluczowych działań, które powinny zostać podjęte w obszarze wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, w tym sposobów ich realizacji we współpracy międzyinstytucjonalnej oraz międzysektorowej.

Założenia wydarzenia:

 • prezentacja założeń projektu IBE pn.: “Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży”, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru dobrostanu uczniów,
 • prezentacja działań z obszaru wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, które aktualnie są realizowane przez MEN i inne instytucje (w tym organizacje pozarządowe), 
 • propozycja rozwiązań zidentyfikowanych barier i trudności w zakresie wdrażania rekomendacji w 4 obszarach troski o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży: 
  1. promocja zdrowia psychicznego; 
  2. profilaktyka; 
  3. pomoc w kryzysie; 
  4. pomoc w powrocie do zdrowia.

Konferencja realizowana jest w formule stacjonarnej i on-line. Zapisy możliwe za pośrednictwem formularza online.

Szczegółowy program konferencji: pobierz

 

Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów i nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach  oraz przedstawicieli podmiotów posiadających doświadczenie we wskazanym zakresie, tj. przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej, organizacji pozarządowych, organizacji związkowych oraz jednostek badawczych.

Ze względu na priorytet poznania opinii reprezentantów różnych środowisk/ grup podmiotów, organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru - spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń - uczestników, których zaproszą do udziału w wydarzeniu w formie stacjonarnej. 

Osoby, które zostaną zaproszone do udziału w pracach stolikowych, otrzymają 22.02.2024 r. informację zwrotną (drogą mailową). Wszystkie pozostałe osoby, chętne do udziału w konferencji, będą miały możliwość udziału w transmisji on-line. Dodatkowo, osobom uczestniczącym w wydarzeniu on-line, zostanie zapewniona szansa wyrażenia opinii poprzez przeznaczony do tego formularz.

Metryczka

Data publikacji 19.02.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Instytut Badań Edukacyjnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Choińska
do góry