Moje skróty

Schowek

Pokaż (17)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sprawozdawczość w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowanego w 2023 r. - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdawczość w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowanego w 2023 r.

Informacje dotyczące terminów składania sprawozdań.

Warszawa,  07 lutego 2024 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.3.4.2024.JW

Organy prowadzące
realizujące w 2023 r.
rządowy program
„Posiłek w szkole i w domu”

 
Dotyczy: sprawozdawczości w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowanego w 2023 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki  przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz.U. poz. 267), organy prowadzące, którym udzielono w 2023 r. wsparcia finansowego, zobowiązane są do złożenia zbiorczego sprawozdania z realizacji zadania do dnia 31 marca 2024 roku (liczy się data wpływu).

Z uwagi na bardzo krótki termin przeznaczony na dokonanie oceny efektów realizacji zadania w skali województwa, uprzejmie proszę, aby sprawozdania organów prowadzących wpłynęły do Kuratorium Oświaty w Warszawie niezwłocznie po uzyskaniu stosownych informacji od szkół objętych wsparciem finansowym.

Sprawozdanie przygotowane przez organ prowadzący należy przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

z dopiskiem: sprawozdanie z realizacji zadania „Posiłek w szkole i w domu” lub złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP (opatrzone podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym osoby upoważnionej do reprezentowania Sprawozdawcy).

Wzory sprawozdań zamieszczone są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 07.02.2024
Data modyfikacji 06.03.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Woźnicka-Wąsek
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Anioł
do góry
>