Moje skróty

Schowek

Pokaż (16)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sprawozdanie z realizacji w 2023 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie z realizacji w 2023 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

 
 
 
 
 

Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
Warszawa,  7 grudnia 2023 r.
 
 
IPR.531.1.30.2023.MA

Organy Prowadzące
realizujące w 2023 roku
Priorytet 3 „Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
na lata 2021-2025”

 

Szanowni Państwo,

dotyczy: sprawozdania z realizacji w 2023 roku Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Szanowni Państwo,

zgodnie z zawartą umową, uprzejmie przypominam, że organy prowadzące szkoły, które w 2023 r. otrzymały wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, zobowiązane są do przedstawienia sprawozdania z realizacji zadania oraz zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji celowej w terminie do dnia 15 stycznia 2024 r.

Formularz sprawozdania organu prowadzącego 3.1. dla placówek wychowania przedszkolnego i sprawozdania organu prowadzącego 3.2. dla szkół i bibliotek pedagogicznych oraz rozliczenie wsparcia finansowego NPRC w 2023 r., przygotowane przez organ prowadzący należy przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Sprawozdanie z realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w 2023 r.

W przypadku pytań, informacji udzielają:

  •  z zakresu spraw merytorycznych: p. Monika Adamiak, tel. 22 551 24 00 w. 5111,
  •  z zakresu spraw finansowych: p. Anna Balcer, tel. 22 551 24 00 w. 3104.

W załączeniu:

  • Sprawozdanie — organ prowadzący 3.1. dla placówek wychowania przedszkolnego;
  • Sprawozdanie — organ prowadzący 3.2. dla szkół i bibliotek pedagogicznych;
  • Rozliczenie wsparcia finansowego NPRC w 2023 roku.

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 07.12.2023
Data modyfikacji 13.02.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Anioł
do góry