Moje skróty

Schowek

Pokaż (12)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bezpłatne konsultacje w projekcie „Szkoła dostępna dla wszystkich”! - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpłatne konsultacje w projekcie „Szkoła dostępna dla wszystkich”!

Wystartowały bezpłatne konsultacje dla szkół i przedszkoli zakwalifikowanych do projektu „Szkoła dostępna dla wszystkich”, których celem jest podniesienie kompetencji uczestników projektu w zakresie ochrony zdrowia psychicznego oraz udzielania wsparcia edukacyjno-specjalistycznego.

Grafika - na niebieskim tle napis Bezpłatne konsultacje ze specjalista dla szkół i przedszkoli zakwalifikowanych do projektu Szkoła dostępna dla wszystkich.

Konsultacje w ramach projektu „Szkoła dostępna dla wszystkich (UNICEF-ASA)” dotyczą problemów z następujących obszarów:

  • psychiatria dzieci i młodzieży,
  • psychiatria osób dorosłych,
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna obejmująca psychoterapię, psychoterapię uzależnień i psychologię kliniczną,
  • wsparcie edukacyjne dzieci i młodzieży, m.in. technologie wspomagające funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami, wsparcie osób z doświadczeniem migracji.

 

Konsultacje są dostępne dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców oraz pełnoletnich uczniów zainteresowanych uzyskaniem porady na temat niepokojących zachowań dzieci i uczniów, problemów zawodowych, relacji z dziećmi, trudnych emocji i innych kwestii.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

 

Infografika o projekcie - opisana w treści artykułu.

 

"Szkoła dostępna dla wszystkich" (UNICEF-ASA)"

Projekt to wspólna inicjatywa Instytutu Badań Edukacyjnych, UNICEF oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jest on realizowany we współpracy z uczelniami i organizacjami pozarządowymi.

Jego głównym założeniem jest doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i przygotowanie do pełnienia roli doradcy ds. dostępności uczenia (DDU).

Uczestnicy będą mieli szeroki dostęp do bezpłatnych konsultacji psychiatrycznych i psychoterapeutycznych, które pomogą im jeszcze lepiej przyswoić wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pomocy najmłodszym.

Na zainteresowanych czeka 25 wykładów w formie webinarów prowadzonych przez wykładowców z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przewidziano również warsztaty w formie on-line z wykwalifikowanymi ekspertami.

Udział w projekcie pozwoli na poszerzenie wiedzy i kompetencji z zakresu ważnych obszarów tematycznych, takich jak ochrona zdrowia psychicznego, udzielanie wsparcia edukacyjno-specjalistycznego w tym dzieciom z doświadczeniami migracji.

Więcej na temat projektu