Moje skróty

Schowek

Pokaż (16)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Pakiet edukacyjny „Rodzina Ulmów” - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pakiet edukacyjny „Rodzina Ulmów”

Zachęcamy do korzystania z materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji z okazji beatyfikacji rodziny Ulmów. Przybliżają one nie tylko historię rodziny z Markowej, ale także inne postaci ratujące Żydów w czasie II wojny światowej. Uczniowie i nauczyciele mogą wziąć udział także w różnych konkursach, których celem jest popularyzacja wiedzy o relacjach polsko-żydowskich oraz postawach Polaków udzielających pomocy w czasie II wojny światowej.

Grafika - stare monochromatyczne, szaro-żółtawe zdjęcie rodziny na polu, obok napis Rodzina Ulmów - pakiet edukacyjny.

Pakiet edukacyjny „Rodzina Ulmów”

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie we współpracy z Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej przygotował specjalny pakiet edukacyjny „Rodzina Ulmów” dla nauczycieli i uczniów. Znalazły się filmy i scenariusze lekcji. 

Wśród tematów poruszanych w filmach znalazły się:

Materiały mogą być wykorzystane w ramach zajęć z historii, historii i teraźniejszości, języka polskiego oraz kół zainteresowań.

 

Konkurs dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej”

Konkurs „Sprawiedliwi z Markowej” to inicjatywa skierowana do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczących historii oraz innych przedmiotów. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie scenariusza 45-minutowej lekcji i poprowadzenie zajęć dla uczniów swojej szkoły.

Celem konkursu jest rozszerzenie warsztatu pracy nauczycieli o kreatywne i innowacyjne metody nauczania historii. Przedmiotem zajęć będzie opowieść o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w czasie II wojny światowej i relacjach polsko-żydowskich w czasie okupacji niemieckiej. Lekcje przyczynią się także do poszerzenia wiedzy uczniów o Holokauście.
Laureaci i wyróżnieni w konkursie nauczyciele otrzymają nagrody rzeczowe oraz zaproszenie na finansowany przez IPN wyjazd seminaryjny.

Prace konkursowe kuratoria przyjmują do 30 października 2023 roku. 

 

Konkurs „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje...”

Celem konkursu jest przybliżenie uczniom postaci Józefa i Wiktorii Ulmów i ich dzieci oraz innych osób, które wykazały się bohaterską postawą i wyjątkową odwagą, ratując Żydów podczas II wojny światowej.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu tekstu z elementami pracy badawczej na temat historii rodziny Ulmów lub własnej rodziny pomagającej Żydom w czasie II wojny światowej. Materiał powinien zostać opracowany na podstawie m.in. rozmów (wywiadów) z rodziną, kwerendy w archiwum rodzinnym oraz w archiwach państwowych. 

Prace konkursowe można nadsyłać do 31 grudnia 2023 r. na adres: ndap@archiwa.gov.pl.

 

Wojewódzki Projekt Edukacyjny im. Marianny Krasnodębskiej „Sprawiedliwi Lubelszczyzny”

Inicjatywa jest skierowana do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat roli mieszkańców Lubelszczyzny, którzy podczas II wojny światowej ratowali osoby pochodzenia żydowskiego przed eksterminacją.  

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy w jednej lub dwóch kategoriach:

  • nagranie filmu lub przygotowanie prezentacji multimedialnej ukazującej działania osób ze społeczności lokalnej na rzecz ratowania obywateli narodowości żydowskiej na terenie Lubelszczyzny podczas II wojny światowej,
  • przygotowanie projektu wpinki okolicznościowej odzwierciedlającej cele powyższego przedsięwzięcia.

Link do strony z zamieszczonym projektem należy przesłać do 9 października 2023 r. na adres e-mail: projekt@kuratorium.lublin.pl.

 

Metryczka

Data publikacji 25.09.2023
Data modyfikacji 10.11.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Choińska
do góry