Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konkurs NBP na pracę pisemną – zapraszamy do udziału - Aktualności -

Nawigacja

Konkurs NBP na pracę pisemną – zapraszamy do udziału

Zapraszamy uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w XXI edycji „Konkursu na pracę pisemną”, który organizuje Narodowy Bank Polski. Tematyka prac konkursowych nawiązuje do patrona roku 2023 – Mikołaja Kopernika. Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematyka prac konkursowych

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwszą grupę stanowią uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych, a drugą uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Tematami prac w XXI edycji przedsięwzięcia są: 

  • dla uczniów VII i VIII klasy szkół podstawowych: Czy uważasz, że Mikołaj Kopernik miałby szansę na nagrodę w dziedzinie ekonomii? Przeanalizuj jego dokonania, poszukaj argumentów za i przeciw;
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych: Jaki element dorobku naukowego Mikołaja Kopernika w dziedzinie ekonomii jest najbardziej znany? Czy jest on dostrzegany i obecny w innych sferach aktywności człowieka (kulturze, nauce, rozrywce, rozwoju technologii)?

Wymagania konkursowe

Prace konkursowe powinny być przygotowane w języku polskim. Wymagana objętość to nie mniej niż 5 i nie więcej niż 10 stron formatu A4. Prace mogą zawierać elementy graficzne, takie jak zdjęcia czy wykresy. Do prac należy załączyć bibliografię. 

Nagrody dla zwycięzców

W obu kategoriach wiekowych zostaną przyznane po trzy nagrody główne i po trzy wyróżnienia:

  • I miejsce – 4000 zł,
  • II miejsce – 3500 zł,
  • III miejsce – 3000 zł,
  • wyróżnienie – 1500 zł.

Przewidziano tez nagrody za wsparcie merytoryczne dla nauczycieli-opiekunów nagrodzonych uczniów.

 

Termin nadsyłania prac

Prace konkursowe należy przesyłać do 10 października 2023 r. za pośrednictwem folmularza zgłoszeniowego.  

Laureatów poznamy na przełomie listopada i grudnia 2023 r. 

 

Założenia konkursu 

Konkurs sprzyja popularyzowaniu edukacji ekonomicznej. Wspiera młodych ludzi także w zakresie praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i rozumienia podstawowych zagadnień makro- i mikroekonomii. Autor pracy musi wykazać się nie tylko umiejętnościami poszukiwania i analizowania informacji, ale także argumentowania swoich przekonań i poglądów na tematy ekonomiczne. Te cele konkursu korespondują założeniami nowego przedmiotu – biznes i zarządzanie, którego od 1 września uczą się uczniowie szkół podstawowych. 

Tematyka prac nawiązuje do jednego z patronów roku 2023 – Mikołaja Kopernika, który był nie tylko wielkim astronomem, matematykiem, lekarzem i prawnikiem, ale także ekonomistą. Mamy nadzieję, że tegoroczne zadania konkursowe przyczynią się do spopularyzowania dokonań autora teorii heliocentrycznej także w tym zakresie. 

 

Zachęcamy do udziału! 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 12.09.2023
Data modyfikacji 12.09.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Choińska
do góry