Moje skróty

Schowek

Pokaż (6)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogólnopolska inauguracja roku szkolnego 2023/2024 - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska inauguracja roku szkolnego 2023/2024

04.09.2023

Minister Przemysław Czarnek przywitał nowy roku szkolny 2023/2024 z uczniami i nauczycielami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Węgrowie. W uroczystości uczestniczyła również Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty. Wydarzenie zbiegło się z otwarciem nowego budynku węgrowskiej placówki. Dzięki nowoczesnej przestrzeni możliwy będzie pełniejszy rozwój dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Inaugurację uświetnili swoją obecnością Maria Koc - Senator RP, Maciej Górski - Poseł na Sejm RP, Tobiasz Bocheński - Wojewoda Mazowiecki, ks. Bp Piotr Sawczuk oraz Ewa Besztak - Starosta Węgrowski.

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego zbiegło się z otwarciem nowego budynku węgrowskiego ośrodka. Szef MEiN przypomniał o znaczeniu tego typu ośrodków i konieczności ich rozwoju. – Spotykamy się w Węgrowie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w nowym zmodernizowanym obiekcie, dzięki rządowym dotacjom w wysokości 13,3 mln zł. Podkreślamy i te dotacje, i fakt, że jeszcze nigdy w historii nie kończyliśmy na skalę ogólnopolską roku szkolnego w szkole specjalnej i nie rozpoczynaliśmy roku szkolnego na skalę ogólnopolską w szkole specjalnej. Dlaczego? Dlatego, że podkreślamy ogromną wagę tych szkół. Szkoły specjalne to szkoły, w których pracują znakomici nauczyciele, do której chodzą znakomici uczniowie, do której przyprowadzają tych uczniów znakomici rodzice, tylko muszą mieć warunki do tego, by uczyć się rzeczywiście w godnych salach lekcyjnych i gimnastycznych. Finansujemy budowę, rozbudowę i modernizację szkół specjalnych – mówił minister Przemysław Czarnek podczas ogólnopolskiej inauguracji roku szkolnego 2023/2024. – My włączamy dzieci w życie dorosłe najlepiej w szkołach specjalnych, bo tu mamy znakomitą kadrę – dodał. 

W całej Polsce realizowanych jest kilkanaście inwestycji, których celem jest rozwój infrastruktury szkół specjalnych. Są wśród nich m.in. placówki w: Lublinie (ponad 64 mln zł), Kozienicach (20 mln zł), Bystrzycy (ponad 20,5 mln zł). Wartość inwestycji w szkolnictwo specjalne to ponad 1 mld zł

Nowości w roku szkolnym 2023/2024

Podczas uroczystości minister Przemysław Czarnek mówił również o działaniach, które będą podejmowane w najbliższych miesiącach przez resort edukacji. Wśród nich będzie m.in. przekazanie laptopów dla uczniów klas IV. – Ten rok szkolny rozpoczyna się absolutnie spokojnie, pomimo tego, że dalej trwa wojna, pomimo tego, że czas jest niespokojny, to rok szkolny rozpoczyna się najbardziej spokojnie od trzech lat. Od dziś rozpoczyna się przekazywanie uczniom klas IV laptopów na własność. To będzie trwało cały wrzesień i pewnie jeszcze kawałek października, ale każdy uczeń IV klasy otrzyma laptop na własność. I tak każdego roku. Po to, żeby służył mu przez te kolejne pięć lat szkoły podstawowej. 

Szef MEiN wspomniał także o nauczycielach, którzy w tym roku otrzymają bon w wysokości 2,5 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego oraz nagrodę z okazji 250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej. – Takich programów wcześniej nie było. Na nauczycieli czeka również dodatkowe wynagrodzenie z okazji rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Kontynuacja programów i inwestycji 

– W tym roku kontynuujemy wielkie inwestycje w oświacie. Do tej pory rząd od początku swojego funkcjonowania przekazał samorządom, organom prowadzącym szkoły na ich zadania własne 13 mld 700 mln zł – wskazywał minister Przemysław Czarnek.

Minister Edukacji i Nauki wspomniał także o kontynuacji ministerialnych programów, które w ubiegłych latach zdobyły ogromne uznanie uczniów i nauczycieli. – Modernizujemy polską szkołę, wyposażamy ją w najnowocześniejszy sprzęt. „Laboratoria Przyszłości” są w każdej szkole podstawowej. Takie programy już od przyszłego roku kalendarzowego będziemy wprowadzać także w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych. Tam też potrzeba bardzo dobrych pracowni techniczno-informatycznych, które będą służyły rozwijaniu tych talentów, które dzieci poznają i odkrywają w sobie dzięki „Laboratoriom Przyszłości”. Będziemy kontynuować również nasze wielkie programy, tj. „Poznaj Polskę” i „Poznaj Polskę – kraj rodzinny”.

Kolejna inwestycja w szkolnictwo specjalne  

Od tego roku uczniowie i nauczyciele Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie będą mogli korzystać z nowego obiektu, który powstał w miejscu dawnego gimnazjum. Budynek został zmodernizowany z myślą o jeszcze pełniejszym rozwoju podopiecznych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nowoczesna infrastruktura i przestrzeń edukacyjna zapewni użytkownikom odpowiednie warunki do nauki, rozwoju i osiągania celów edukacyjnych. 

Wartość całej inwestycji do blisko 17,6 mln zł. Na zakup, modernizację i dostosowanie budynku dawnego gimnazjum powiat węgrowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 13,3 mln zł. Prace obejmowały rozbudowę oraz przebudowę obiektu, roboty termomodernizacyjne, przebudowę szybu windy wraz z montażem nowego dźwigu, odnowienie ścian, posadzek, a także prace związane z dostosowaniem obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dzięki inwestycji społeczność szkolna zyskała komfortowe zaplecze dydaktyczne, które pozwoli na rozwój uczniów oraz na ich przygotowanie do życia w społeczeństwie. Otwarcie nowego budynku szkoły to jedno z wielu działań podejmowanych, aby poprawiać jakość kształcenia i zwiększenia dostępności do edukacji dla wszystkich dzieci.

Nowy budynek składa się z czterech kondygnacji. Znajdą się w nim m.in.: jadalnia, kuchnia z zapleczem gastronomicznym, pokój nauczycielski, 11 gabinetów specjalistycznych, sala gimnastyczna, 5 gabinetów zespołów rewalidacyjno-wychowawczych, 29 sal lekcyjnych, gabinet psychologa.

Finansowanie inwestycji

  • rezerwa ogólna budżetu państwa – 4,5 mln zł,
  • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 2 mln zł,
  • Rządowy Fundusz Polski Ład, edycja I – 6,8 mln zł ,
  • wkład własny powiatu węgrowskiego – 4 253 947,00 zł. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Węgrowie

To jedna z największych tego typu placówek w województwie mazowieckim. Historia ośrodka sięga 1970 r., kiedy to przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgrowie powstały pierwsze oddziały dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W placówce uczy się ponad 200 wychowanków. Kadrę pedagogiczną stanowi 151 nauczycieli i terapeutów oraz 41 pracowników administracyjno-obsługowych.

W ramach ośrodka funkcjonują:

  • Szkoła Podstawowa Specjalna im. Kornela Makuszyńskiego,
  • Specjalna Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego,
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im. Kornela Makuszyńskiego,
  • Przedszkole Specjalne im. Kornela Makuszyńskiego,
  • internat.

Do pracy z dziećmi i młodzieżą wykorzystywane są następujące terapie: logoterapia, alternatywne metody komunikacji, dogoterapia, reedukacja, integracja sensoryczna, muzykoterapia/choreoterapia, neuroterapia metodą EEG Biofeedback, integracja polisensoryczna, rehabilitacja ruchowa, hydroterapia, terapia taktylna, trening umiejętności społecznych, realizacja programu aktywności M.C. Knill – „dotyk i komunikacja”, metoda ruchu rozwijającego Veroniki Sherborne, metoda Dobrego Startu (Bon de Part), tlenoterapia i terapia Tomatisa.

Uczniowie szkoły podstawowej korzystają z programów: „Laboratoria Przyszłości”, „Posiłek w domu i szkole” oraz „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Metryczka

Data publikacji 04.09.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry