Moje skróty

Schowek

Pokaż (12)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Komunikat Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2023/2024 - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komunikat Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2023/2024

Zapewnienie miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych zgodnie z przepisami jest zadaniem samorządów terytorialnych (głównie powiatów).

Niemniej z inicjatywy Mazowieckiego Kuratora Oświaty już w maju br. odbyły się spotkania z przedstawicielami m.st. Warszawy i 11 powiatów okołowarszawskich w sprawie utworzenia miejsc rekrutacyjnych dla wszystkich kandydatów. Podobne rozmowy były prowadzone również w naszych Delegaturach.

W przypadku rejonu warszawskiego wieloletnią tendencją jest rekrutowanie do szkół ponadpodstawowych w Warszawie znacznego odsetka absolwentów z powiatów okołowarszawskich. Nie zwalnia to jednak powiatów okołowarszawskich z obowiązku przygotowania dla swoich kandydatów odpowiedniej liczby miejsc.

Podczas spotkań wyraźnie wskazywaliśmy przedstawicielom powiatów i gmin na konieczność zwiększenia liczby miejsc w szkołach ponadpodstawowych. Efektem tych spotkań i rozmów było dodatkowe zwiększenie o blisko 6,5 tys. liczby miejsc rekrutacyjnych dla kandydatów. Uzyskaliśmy również zapewnienie, że w przypadku braku możliwości rekrutacji do szkół w Warszawie, zostanie uruchomiona dodatkowa pula miejsc w szkołach ponadpodstawowych w powiatach okołowarszawskich.

Niezależnie od faktu, że to samorządy odpowiadają za tworzenie odpowiedniej liczby miejsc w szkołach, sytuacja związana z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych jest przez nas monitorowana. Zgodnie z planami po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły (tj. po 21 lipca) z inicjatywy Mazowieckiego Kuratora Oświaty odbędzie się kolejne robocze spotkanie z przedstawicielami powiatów rejonu warszawskiego (26 lipca). Zwrócimy się do samorządów o odpowiednie zwiększenie liczby miejsc w szkołach. Decyzja w tym zakresie jest jednak wyłączną kompetencją organu prowadzącego szkołę.

Należy też zauważyć, że liczba tegorocznych kandydatów w województwie mazowieckim jest wyższa od liczby ósmoklasistów rekrutowanych w roku ubiegłym – o około 5%. W skali województwa mazowieckiego w tym roku do rekrutacji do szkół ponadpodstawowych przystąpiło około 79 tys. uczniów klas ósmych, tj. o około 4 tys. więcej niż w roku poprzednim. 

Biorąc pod uwagę powyższe dane uważamy, że samorządy mogą zapewnić wymaganą liczbę miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

Metryczka

Data publikacji 25.07.2023
Data modyfikacji 17.04.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mazowiecki Kurator Oświaty - Aurelia Michałowska
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry