Moje skróty

Schowek

Pokaż (12)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do organizatorów wypoczynku letniego - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do organizatorów wypoczynku letniego

Warszawa, dn. 31  maja 2023 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
WKS.0230.4.2023.TK

 

Organizatorzy 
wypoczynku letniego 
w województwie mazowieckim

 

Szanowni Państwo,

w związku ze zbilżającym się okresem wakacyjnym oraz związanym z tym wypoczynkiem dzieci i młodzieży, przypominam o konieczności zgłoszenia każdej formy wypoczynku w elektronicznej bazie wypoczynku https://wypoczynek.mein.gov.pl

Organizując wszelkie formy wypoczynku (kolonie, półkolonie, obozy), organizator zobowiązany jest do przestrzegania i korzystania z następujących przepisów prawa:

  • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2230),
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 452 ze zm.).

Organizator, aby uzyskać akceptację zgłoszenia wypoczynku złożonego do Kuratorium Oświaty właściwego ze względu na zamieszkanie lub swoją siedzibę zobowiązany jest, przed planowanym rozpoczęciem wypoczynku, przedłożyć wymagane dokumenty w wersji elektronicznej lub papierowej.

Proszę pamiętać, że zgłoszenia dokonuje się:

  • najpóźniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku,
  • najpóźniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku w przypadku półkolonii oraz wypoczynku za granicą,
  • najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi.

Zachęcam do korzystania z instrukcji dotyczącej zgłaszania zorganizowanego wypoczynku znajdującej się pod adresem:

https://wypoczynek.mein.gov.pl/Instrukcja_dla_organizatora_2019.pdf

Informuję, iż istnieje możliwość podpisywania zgłoszenia wypoczynku kwalifikowanym podpisem elektronicznym” lub „potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP”, które uprawniają posiadacza ww. podpisów do składania dokumentów bez konieczności przedkładania formy papierowej zgłoszenia do Urzędu.

Priorytetem podczas organizacji wakacyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu oraz zatrudnienie wykwalifikowanej i  odpowiedzialnej kadry.

Pamiętajmy, aby program organizowanego przez Państwa wypoczynku, zarówno kolonii, jak i obozów, był dostosowany do wieku dzieci, możliwości psychofizycznych i zainteresowań podopiecznych. Proszę również podczas spotykania z rodzicami omówić kwestie związane z możliwością uczestniczenia chętnych dzieci i młodzieży w praktykach religijnych.

Podczas wypoczynku, należy uwzględniać warunki pogodowe oraz występujące zagrożenia  w danym regionie. Proszę o uwrażliwienie uczestników wypoczynku na zachowanie szeroko rozumianego  bezpieczeństwa oraz umiejętność właściwej reakcji wobec zagrożenia.

Zwracam szczególną uwagę, aby uczestnicy letniego wypoczynku korzystali tylko z wyznaczonych kąpielisk pod opieką wychowawcy i ratownika z odpowiednimi kwalifikacjami. Udając się w góry pamiętajmy o odpowiednim ubiorze oraz poruszaniu się po wyznaczonych szlakach górskich.

W przypadku organizowania wyjazdów zagranicznych zalecam Państwu, aby kierownik i wychowawcy mieli ze sobą numery telefonów i adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych. Proszę stosować się do miejscowych zaleceń i przepisów.

Zachęcam do korzystania z aplikacji:

https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/informacje_konsularne/ipolak  

https://odyseusz.msz.gov.pl/.

Informacje dotyczące wypoczynku letniego 2023 r. będą na bieżąco aktualizowane na stornie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie w zakładce Dyrektor i Nauczyciel – Organizacja wypoczynku/ Bezpieczne wakacje.

Wierzę, że podejmując się zadania zorganizowania wypoczynku dla dziecii młodzieży, zapewnicie Państwo uczestnikom przyjemne spędzenie czasu, w bezpiecznych warunkach i pod troskliwą opieką profesjonalnej kadry.

Życzę satysfakcji z dobrze wykonanej pracy, a Państwa podopiecznym udanego odpoczynku oraz samych radosnych chwil podczas tegorocznych wakacji.

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 31.05.2023
Data modyfikacji 15.06.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Kamiński
Osoba udostępniająca informację:
Anna Laskowska
do góry