Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Aktualizacja danych teleadresowych szkół i placówek z województwa mazowieckiego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualizacja danych teleadresowych szkół i placówek z województwa mazowieckiego

Warszawa,  dn. 26 stycznia 2023 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
RED.5534.16.2023

Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego


Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U.2022.2597 t.j.) w przypadku zmiany:
  • numeru telefonu,
  • numeru faksu,
  • adresu poczty elektronicznej (e-mail),
  • strony internetowej szkoły lub placówki oświatowej,

aktualne dane przekazuje dyrektor szkoły, placówki oświatowej lub zespołu szkół i placówek oświatowych.

Zgodnie z terminem wskazanym w powyższej ustawie aktualne dane należy podać w terminie 7 dni od dnia zmiany.

Szczegółowa instrukcja aktualizacji danych teleadresowych dostępna jest pod adresem: https://pomocsio.men.gov.pl/szkola-modyfikacja-danych-adres-do-korespondencji-i-dane-teleadresowe-przez-dyrektorow-szkolplacowek-oswiatowych/

Aktualizacja danych teleadresowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o systemie informacji oświatowej.

UWAGA! Wyżej wymienione czynności możliwe są do wykonania tylko w jednostkach zarejestrowanych w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, czyli posiadających nadany numer RSPO.

Aktualne dane teleadresowe pozwolą na szybki kontakt z Państwem poprzez pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie w celu przekazania pilnych informacji.

Z poważaniem
MAZOWIECKI
WICEKURATOR OŚWIATY
/-/
Krzysztof Wiśniewski

Metryczka

Data publikacji 26.01.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Ogrodnik
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Ogrodnik
do góry