Moje skróty

Schowek

Pokaż (3)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Międzynarodowe badanie TIMSS - Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych - szkoły podstawowe. - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowe badanie TIMSS - Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych - szkoły podstawowe.

Warszawa,  dn. 25 stycznia 2023 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

RED.5534.13.2023.JO

Dyrektorzy
szkół podstawowych
województwa mazowieckiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji międzynarodowego badania TIMSS – Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych. Badanie realizowane jest co 4 lata od 1995 roku i jest jednym z największych na świecie projektów badawczych dotyczących osiągnięć edukacyjnych. W Polsce program ten jest organizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, natomiast przeprowadzenie badania zostało zlecone Instytutowi Badań Edukacyjnych.
Badanie rozpocznie się w kwietniu i zakończy w czerwcu 2023 roku, a do udziału w nim zostanie zaproszonych 150 szkół podstawowych z całej Polski. Wyniki badania są opracowywane jedynie w postaci zbiorczych zestawień na poziomie międzynarodowym i ogólnokrajowym i nie są wykorzystywane do oceny pracy poszczególnych szkół ani wiedzy poszczególnych uczniów. Upowszechnieniu podlegają wyłącznie zbiorcze wyniki na poziomie krajowym (bez identyfikacji szkół, uczniów, miejscowości i regionów).
Realizacja badania będzie w pełni zgodna z ustawą o ochronie danych osobowych i Kodeksem Cywilnym. Udział uczniów w badaniu TIMSS jest dobrowolny i anonimowy (wymagana jest zgoda rodziców). Uczestnictwo w programie TIMSS, a także zgoda rodziców na udział ich dzieci w badaniu zależą w dużej mierze od wiedzy dyrektorów i nauczycieli na ten temat. Przy realizacji badań w szkołach będzie brany pod uwagę aktualny stan zagrożenia epidemiologicznego i zostaną zastosowane wszelkie zabezpieczenia i środki ostrożności zalecane przez Główny Inspektorat Sanitarny.
Dodatkowych informacji o projekcie udzieli Państwu zespół TIMSS w Polsce pod numerem telefonu 503-914-617, (22) 24-17-160 oraz drogą elektroniczną: timss@ibe.edu.pl.
Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie procesu realizacji badania.
 
Z poważaniem

         MAZOWIECKI
WICEKURATOR OŚWIATY
               /-/
Krzysztof Wiśniewski

Metryczka

Data publikacji 26.01.2023
Data modyfikacji 05.04.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
IBE
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Ogrodnik
do góry