Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów szkół i placówek oświatowych dotyczący rocznicy wybuchu powstania styczniowego - Aktualności -

Nawigacja

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów szkół i placówek oświatowych dotyczący rocznicy wybuchu powstania styczniowego

Warszawa, dn. 20 stycznia 2023 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KOG.552.17.2023

 

Dyrektorzy
szkół i placówek
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

znajdujemy się w przededniu 160 rocznicy wybuchu powstania styczniowego, które przez historyków jest oceniane jako największy zryw narodowowyzwoleńczy przeciwko zaborcy rosyjskiemu.

Powstanie styczniowe, jako przykład sprzeciwu wobec znienawidzonego zaborcy oraz wyraz dążenia narodu polskiego do odzyskania własnego państwa, stanowi skarbnicę idei, wartości, pożądanych postaw patriotycznych, które możemy pokazywać jako przykład młodemu pokoleniu Polaków.

Zwracam się do Państwa o zaplanowanie i zorganizowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, artystycznym, czy wychowawczym skierowanych do środowiska szkolnego, a także pozaszkolnego, które w sposób godny uczczą powstańczy zryw Polaków. Przykładowe działania mogą obejmować: rekonstrukcje historyczne upamiętniające bohaterów powstania styczniowego, wystawy, konkursy, gry terenowe, seminaria.

Zachęcam Państwa Dyrektorów i Nauczycieli do podjęcia różnorodnych inicjatyw we współpracy ze środowiskiem lokalnym, służących budowaniu tożsamości narodowej dzieci i młodzieży.

 

Z wyrazami szacunku

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 20.01.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mazowiecki Kurator Oświaty
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Maciołek
do góry