Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szkoła przyszłości zaczyna się już dziś - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkoła przyszłości zaczyna się już dziś

Zachęcamy do obejrzenia spotu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła przyszłości już dziś”. Materiał przybliża możliwości rozwoju, jakie oferuje uczniom współczesna edukacja. Dzięki podejmowanym działaniom i realizowanym programom Ministra Edukacji i Nauki, które zapewniają nowoczesne pomoce dydaktyczne i odpowiednie wsparcie, młodzi ludzie mogą rozwijać swoje zainteresowania, osiągać sukcesy i spełniać marzenia.

Spot Ministerstwa Edukacji i Nauki przedstawia historię ucznia, która ma swój początek już na wczesnym etapie edukacji, a kończy się spełnieniem marzeń o byciu kosmonautą. Symbolem zrealizowanych możliwości i spełnionych ambicji jest figurka wydrukowana w szkole na drukarce 3D. Towarzyszy ona młodemu człowiekowi na drodze do osiągnięcia sukcesu.

– Wszystko, o czym marzysz, zależy wyłącznie od Ciebie – mówi kilkuletni narrator filmu, po czym dodaje: – Ale pierwsze samodzielne kroki w przyszłość stawiasz w szkole – podkreślając w ten sposób, że edukacja wspiera realizowanie własnych pasji i rozwijanie talentów.

Przyszłość młodego człowieka zaczyna się w szkole, która umożliwia jego całościowy rozwój: wyposaża w kompetencje przyszłości, kładzie nacisk na znajomość tradycji i historii, oferuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną i dba o zdrowie fizyczne. Proces ten wspierają programy ministerialne, takie jak: „Laboratoria Przyszłości”, „Poznaj Polskę”, „WF z AWF” czy małe centra nauki SOWA.

Nowoczesny sprzęt multimedialny w każdej szkole

Współczesna edukacja korzysta z nowoczesnych, a jednocześnie atrakcyjnych z punktu widzenia młodego człowieka narzędzi i metod, które pomagają zdobywać wiedzę w innowacyjny i twórczy sposób. Jest to możliwe m.in. dzięki sprzętom zakupionym z programu „Laboratoria Przyszłości”.

Za ponad 1 mld zł wszystkie szkoły podstawowe w Polsce i szkoły polskie za granicą zostały wyposażone w drukarki 3D, mikrokontrolery, nowoczesne lutownice i sprzęt do nagrań. W ramach wyposażenia dodatkowego mogły zakupić także gogle VR, roboty, sprzęt kulinarny, nowoczesne mikroskopy, teleskopy i wiele innych.

Unowocześnianie procesu dydaktycznego

Znakomitym przykładem wykorzystania nowoczesnego sprzętu multimedialnego w procesie dydaktycznym jest przedsięwzięcie „Innowacyjna historia”, w ramach którego ponad 20 tys. uczniów wzięło udział w pokazach dwóch filmów z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) „Kartka z Powstania” oraz „Wiktoria 1920”. Dzięki nim mogli podążać za młodymi powstańcami, oglądać z bliska ruiny warszawskich kamienic i doświadczać zdarzeń z perspektywy uczestnika.

Zdobywanie wiedzy w fascynujący i twórczy sposób umożliwiają także małe centra nauki SOWA, które powstają w całej Polsce. Promują one ideę uczenia się opartą na samodzielnym poszukiwaniu, odkrywaniu i  eksperymentowaniu. Metoda ta wspiera rozwój kompetencji przyszłości, inspiruje, zachęca do współpracy, rozbudza kreatywność i daje poczucie sprawczości.

Ministerstwo Edukacji i Nauki, z uwagi na konteksty pedagogiczne i społeczne, zaproponowało także dodanie do podstawy programowej gier „This War of Mine” oraz „Gra Szyfrów”. Te cyfrowe opowieści rozwijają umiejętności psychomotoryczne, są przestrzenią budowania międzyludzkich relacji oraz źródłem artystycznej ekspresji.

Rozwijanie kompetencji zawodowych 

Rozwój kształcenia zawodowego to jeden z filarów polityki Ministerstwa Edukacji i Nauki. Konsekwentnie wdrażamy reformę rozpoczętą w 2019 r.: zacieśniamy współpracę szkół i pracodawców, zachęcamy firmy i przedsiębiorstwa do tworzenia klas patronackich oraz włączania się w proces kształcenia czy organizacji staży uczniowskich.

Dzięki prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy wiemy, jacy specjaliści będą poszukiwani przez pracodawców w skali kraju i w danym regionie, a jednocześnie możemy przeciwdziałać bezrobociu wśród absolwentów szkół branżowych i techników.

Przed nami kolejny projekt – powstanie 120 Branżowych Centrów Umiejętności. Na jego realizację Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy rekordową kwotę 1,4 mld zł. BCU będą prowadziły działalność edukacyjno-szkoleniową, innowacyjno-rozwojową oraz doradczo-promocyjną. Umożliwią takie kształtowanie oferty edukacyjnej, aby odpowiadała ona zmianom zachodzącym na rynku pracy. 

Budowanie tożsamości

Celem edukacji jest zarówno wyposażanie młodych ludzi w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im mierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata, jak również kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych obywateli, doskonale znających polską kulturę i historię. Wychowanie młodego pokolenia wspiera program „Poznaj Polskę”. W roku szkolnym 2021/2022 skorzystało z niego blisko pół miliona uczniów.

Kształtowanie lokalnego patriotyzmu wspiera także program „Poznaj Polskę na sportowo”. W ramach przedsięwzięcia uczniowie wyjeżdżali na mecze piłki nożnej i poznawali historię klubów ze swojego regionu. Na realizację tego przedsięwzięcia MEiN przeznaczyło 10 mln zł.

Budowaniu tożsamości, poznawaniu tradycji i zwyczajów służy także program „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”. Jego celem jest rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na budowanie więzi społecznych i rozwijanie współpracy międzypokoleniowej. Program powstał w myśl koncepcji lifelong learning oraz edukacji międzypokoleniowej. Na ten cel MEiN przeznaczyło na ten cel prawie 20 mln zł.

Więcej specjalistów w szkołach

Harmonijny rozwój młodego człowieka to odpowiednia pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole. Wzrasta liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dlatego też tylko w 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło 520 mln zł na pierwszy etap standaryzacji zatrudnienia psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych w szkołach ogólnodostępnych. W roku 2023 będzie to prawie 1,9 mld zł (1,87 mld zł).

Od wielu lat wzrasta także subwencja oświatowa przeznaczona na wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na podstawie wstępnego podziału na 2023 r. wyniesie ona ok. 13,4 mld zł i będzie wyższa o 21,1 proc. w stosunku do roku 2022.

Troska o zdrowie o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny

Równolegle do działań ukierunkowanych na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne są realizowane inicjatywy i przedsięwzięcia związane z troską o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny. Jedną z nich jest pogram „WF z AWF”. Tylko w pierwszej edycji projektu, który MEiN realizowało wspólnie z akademiami wychowania fizycznego z całego kraju, wzięło udział prawie 120 tys. uczniów oraz 31 tys. nauczycieli. W ramach 9 tys. Sport Klubów w całej Polsce przeprowadzono orz 180 tys. godzin zajęć ruchowych dla dzieci i młodzieży.

W ramach Narodowego Programu Wsparcia Uczniów po Pandemii przygotowaliśmy także pilotażowy program profilaktyki krótkowzroczności „Dobrze widzieć”, dzięki któremu udało się przeprowadzić nieinwazyjne badania okulistyczne wśród dzieci z klas I-III szkoły podstawowej. Badaniom towarzyszyły działania edukacyjne przybliżające wiedzę z zakresu profilaktyki i higieny narządu wzroku. 

Natomiast kształtowaniu odpowiednich nawyków żywieniowych służy z kolei wspólny program Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia Junior-Edu-Żywienie (JEŻ), który jest skierowany do uczniów klas I-VI szkoły podstawowej.

Rekordowe środki na rozwój infrastruktury edukacyjnej

Nowoczesna szkoła gwarantuje uczniom odpowiednie warunki do zdobywania wiedzy i rozwijania zainteresowań. Umożliwiają to środki przeznaczane na rozwój infrastruktury oświatowej. Samorządy w całej Polsce otrzymały w ostatnich kilkunastu miesiącach 5,2 mld zł m.in. na budowę przedszkoli, boisk, sal sportowych, rozbudowę i modernizację szkół, rozwój systemu opieki nad małymi dziećmi i uczniami.

Dofinansowaniem zostały objęte także placówki niesamorządowe i organizacje wspierające działalność edukacyjną. W ramach dwóch nowych programów Ministra Edukacji i Nauki „Inwestycje w oświacie” oraz „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania” podmioty te otrzymały 140 mln zł.

Link do  spotu na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

 

Metryczka

Data publikacji 03.01.2023
Data modyfikacji 05.04.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry