Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

„Lekcja:Enter” – bezpłatne szkolenia dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, szkoły branżowe I stopnia). - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Lekcja:Enter” – bezpłatne szkolenia dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, szkoły branżowe I stopnia).

Projekt „Lekcja:Enter” jest realizowany przez konsorcjum trzech organizacji: Fundację Orange (lider), Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych oraz finansowany ze środków Unii Europejskiej. Autorem koncepcji merytorycznej projektu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, a przedstawiciele MEiN są aktywnymi członkami Rady Ekspertów Projektu. Projekt „Lekcja:Enter” został objęty patronatem MEiN.

Celem projektu „Lekcja:Enter” jest wsparcie szkoleniowe nauczycieli i nauczycielek z całej Polski, przygotowujące ich do prowadzenia bardziej angażujących i odpowiadających potrzebom uczniów lekcji, poprzez wprowadzenie do zajęć aktywizujących metod nauczania i wykorzystania narzędzi cyfrowych. Udział nauczycieli w projekcie jest bezpłatny.

Zachęcamy do obejrzenia filmu, który pokazuje jak mogą wyglądać lekcje prowadzone przez nauczycieli i nauczycielki, którzy wzięli udział w szkoleniach w projekcie - https://www.youtube.com/watch?v=AF-TVKiiEQg.

Szkolenia prowadzone są przez wyłonione w konkursach grantowych Placówki Doskonalenia Nauczycieli oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego, Organizacje Pozarządowe i Uczelnie Wyższe we współpracy z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli.

W ramach projektu „Lekcja:Enter” na terenie województwa mazowieckiego działają 3 placówki, wyłonione w ramach konkursów grantowych, zwane Realizatorami szkoleń:

  1. Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST,
  2. Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność”,
  3. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska",

do których członek kadry kierowniczej może zgłosić grupy nauczycieli  do projektu.

Ich dane kontaktowe znajdują się na stronie https://lekcjaenter.pl/szkolenia/jak-dolaczyc-do-projektu/7.

Dokładne informacje na temat szkoleń oraz możliwości dołączenia do nich znajdują się tutaj: https://lekcjaenter.pl/szkolenia/jak-skorzystac-ze-szkolen

Zachęcamy do udziału w szkoleniach.

Metryczka

Data publikacji 14.11.2022
Data modyfikacji 14.11.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Hernandez - Koordynator ds. Komunikacji i Promocji
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Ogrodnik
do góry