Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w świetle ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym - Aktualności -

Nawigacja

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w świetle ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Warszawa, dn. 18 października 2022 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
WKS.550.101.2022.TK

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek
województwa mazowieckiego
oraz organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo,

przypominam, że na podstawie obowiązujących od dnia 1 października 2017 r. przepisów (art. 4 ust. 3, art. 12 pkt 6, art. 15, art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym), pracodawca i inny organizator w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności, o której mowa wyżej jest obowiązany do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

W załączeniu list Pani Marzeny Machałek, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki skierowany do dyrektorów szkół i placówek.

Z poważaniem

MAZOWIECKI
WICEKURATOR OŚWIATY
/-/
Dorota Skrzypek

 

Metryczka

Data publikacji 19.10.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wojtaszewska
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Maciołek
do góry