Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025 - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025

Rada Ministrów przyjęła opracowany przez MEiN, we współpracy z innymi resortami, Plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025. Celem działań ujętych w dokumencie jest przygotowanie pracowników na potrzeby nowoczesnej gospodarki. To kontynuacja reformy kształcenia zawodowego, która rozpoczęła się w 2019 r.

 Plan działań uwzględnia wyzwania stojące przed kształceniem zawodowym wynikające z przemian gospodarczych, rozwoju nowych technologii i postępującej cyfryzacji.

Najważniejsze działania ujęte w Planie obejmują m.in.:

 • wzmocnienie współpracy z przedstawicielami pracodawców w dalszym rozwoju kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach,
 • bieżące dostosowywanie oferty i treści kształcenia zawodowego, we współpracy z pracodawcami, wynikające ze zmian technologicznych i wyzwań związanych z cyfryzacją,  
 • zwiększanie dostępu do nowych zawodów dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
 • poszerzenie oferty kwalifikacji rynkowych,
 • utworzenie  branżowych centrów umiejętności – ośrodków kształcenia, szkolenia i egzaminowania w poszczególnych branżach,
 • przygotowanie kolejnych materiałów multimedialnych do kształcenia zawodowego wykorzystujących nowe technologie,
 • zwiększenie wykorzystania nowych technologii podczas egzaminów zawodowych,
 • przyjęcie dodatkowych rozwiązań dotyczących możliwości elastycznego zatrudniania w szkołach specjalistów z rynku,
 • zwiększenie dostępu do szkoleń branżowych realizowanych u pracodawców dla obecnych nauczycieli zawodu,
 • promocję najlepszych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz ich włączenie w działania upowszechniające innowacje w kształceniu zawodowym,
 • uruchomienie portalu internetowego prezentującego dostępne zawody oraz ułatwiającego współpracę szkół z pracodawcami,
 • organizację europejskiego konkursu umiejętności – Euroskills w 2023 r.
 • zwiększenie udziału samorządów województw w działaniach służących rozwojowi kształcenia zawodowego i wdrażaniu Zintegrowanej Strategii Umiejętności na poziomie regionalnym.

Więcej informacji na stronie  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:  Szczegółowe rozwiązania

Metryczka

Data publikacji 05.08.2022
Data modyfikacji 16.08.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały MEiN
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Sokal
do góry