Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Badania praktyki szkolnej – edukacja włączająca - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Badania praktyki szkolnej – edukacja włączająca

30.06.2022

Zapraszamy dyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, a także integracyjnych do udziału w badaniach praktyki szkolnej związanej z realizacją założeń edukacji włączającej rozumianej jako edukacja o wysokiej jakości dla wszystkich uczniów. Badanie jest realizowane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Celem badania jest zebranie informacji na temat tego, jak nauczyciele i dyrektorzy oceniają praktykę szkół w zakresie edukacji włączającej. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane do planowania działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości edukacji włączającej.

Badanie jest prowadzone za pomocą kwestionariusza opracowanego w ramach projektu Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej pn. „Podnoszenie osiągnięć wszystkich uczniów w edukacji włączającej" (Raising Achievement for All Learners in Inclusive Education). Przydatność tego formularza do oceny praktyki w polskich szkołach została potwierdzona badaniami przeprowadzonymi w 2020 roku.

Ankieta jest anonimowa i będzie aktywna do 17 lipca br.

 

Materiały

Link do ankiety

Metryczka

Data publikacji 30.06.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały MEiN
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Sokal
do góry