Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja dotycząca materiałów edukacyjnych o chorobach zakaźnych oraz szczepieniu dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym - Aktualności -

Nawigacja

Informacja dotycząca materiałów edukacyjnych o chorobach zakaźnych oraz szczepieniu dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym

Warszawa,  dn. 9 czerwca 2022 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
WKS.576.16.2022.MW

Dyrektorzy
przedszkoli,
szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

 

Szanowni Państwo,

Główny Inspektorat Sanitarny, działając na rzecz zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym, prosi o upowszechnienie ulotek dotyczących tej tematyki wśród rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dodatkowo poniższych informacji.

Materiały zostały przygotowane w języku polskim i ukraińskim. Ulotki dotyczą m.in. chorób zakaźnych, o których mowa w rozporządzeniu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie metody zapobiegania zakażeniu lub chorobie zakaźnej stanowiącej szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (Dz. U. z 2022 r. poz. 681), tj. błonicy, krztuścowi, odrze, ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (poliomyelitis), wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, a także szczepień przeciwko COVID-19.

Uprzejmie informuję, że ulotki będą także dystrybuowane przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej podczas prowadzenia akcyjnych działań edukacyjnych, w tym, m.in. podczas regionalnych i lokalnych imprez okolicznościowych, festynów, czy zbliżających się wakacji.

To dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa.

W ramach kontynuacji działań informacyjno-edukacyjnych na temat szczepień ochronnych proszę o upowszechnienie informacji o ulotkach w przedszkolach i szkołach.

 

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

W załączeniu:
Ulotki informacyjne

Metryczka

Data publikacji 09.06.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wojtaszewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry