Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konkurs pt.: „Innowacyjne metody pracy z uczniem w szkole ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego”. - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs pt.: „Innowacyjne metody pracy z uczniem w szkole ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego”.

Warszawa,  26 maja 2022 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KPZ.5534.2.5.2022.MD

Dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe
w województwie mazowieckim

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu 25 maja 2022 r. Mazowiecki Kurator Oświaty ogłosił konkurs pt.: „Innowacyjne metody pracy z uczniem w szkole ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego”.

Celem konkursu jest wspieranie działalności innowacyjnej szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie stosowania przez nauczycieli nowatorskich metod pracy z uczniem.

Konkurs adresowany jest do dyrektorów szkół, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz nauczycieli,  publicznych  i  niepublicznych  szkół  ponadpodstawowych kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego z obszaru województwa mazowieckiego.

Organizatorzy konkursu przewidują następujące równorzędne nagrody:

  1. tablet oraz bezpłatne miejsce na studiach podyplomowych: „Technologia i inżynieria chemiczna i procesowa”, prowadzonych przez Politechnikę Warszawską – Wydział Chemiczny,
  2. tablet oraz bezpłatne miejsce na studiach podyplomowych: „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności”, prowadzonych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział Żywienia Człowieka,
  3. tablet oraz bezpłatne miejsce na studiach podyplomowych: „Przedsiębiorczość dla nauczycieli”, prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Termin nadsyłania prac konkursowych: do dnia 30 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia znajdują się w załączonym Regulaminie Konkursu.

Mam nadzieję, że nasza inicjatywa okaże się interesująca oraz dostarczy Państwu okazji do pogłębienia wiedzy, niezbędnej w codziennej praktyce szkolnictwa zawodowego.

Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w Konkursie.

 

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Krzysztof Wiśniewski

 

 

Metryczka

Data publikacji 26.05.2022
Data modyfikacji 27.05.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mirosław Dzikowicki
Osoba udostępniająca informację:
Eliza Popielarczyk
do góry