Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa

Warszawa,  dn. 25 kwietnia 2022 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
WKS.0230.4.2022.AZ

Państwo
Dyrektorzy
przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

wiosna to pora roku, która sprzyja wyjazdom, podróżom, wędrówkom i innym aktywnościom w plenerze. Wszyscy chętnie korzystamy z ładnej pogody i spędzamy czas na świeżym powietrzu. Okres ten, w którym obserwujemy wzmożony ruch samochodowy, rowerowy i pieszy, sprzyja refleksji nad szeroko pojętym bezpieczeństwem. Dlatego też Wojewoda Mazowiecki wraz z Mazowieckim Kuratorem Oświaty zaplanował w dniach 13–20 maja br. Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa. Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w tym przedsięwzięciu poprzez organizowanie Tygodnia Bezpieczeństwa w podległych Państwu przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Jesteśmy przekonani, że szeroko pojęte bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym, powinno być priorytetem podczas organizowanych przez przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Naszym celem jest, aby każdy uczeń i wychowanek, nawet najmłodszy przedszkolak wiedział, jak należy zachowywać się w różnych sytuacjach, których może doświadczyć w szkole i w środowisku oraz na drodze. Rozumiejąc potrzebę zapewnienia poczucia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, a także konieczność podejmowania działań w zakresie szeroko pojętej profilaktyki, prosimy Państwa o zaplanowanie w ramach Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa różnych zajęć, uwzględniających wielorakie formy aktywności.

Podejmowane przez Państwa działania powinny służyć upowszechnieniu przepisów ruchu drogowego, wykształcić chęci i umiejętności dbania o sprzęt sportowy i rekreacyjny oraz nawyki właściwego, bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z niego. Mamy nadzieję, że inicjatywa ta będzie dobrą okazją do przeprowadzenia egzaminu na kartę rowerową. Jesteśmy przekonani, że wiedza i umiejętności zdobyte przez uczniów w czasie Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa przyczynią się do uzyskania przez nich pomyślnego wyniku. Uroczyste wręczenie dokumentów mogłoby stanowić zwieńczenie tego przedsięwzięcia.

Serdecznie Państwa zachęcamy do zaplanowania i przygotowania różnorodnych działań dla społeczności poszczególnych przedszkoli i szkół. Jednocześnie przypominamy, że wszelkie zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze powinny być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa sanitarnego

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa zostanie zainaugurowany 13 maja br. konferencją (hybrydową – stacjonarną ze streamingiem), na którą serdecznie zapraszamy. Podczas tego wydarzenia uhonorujemy szkołę i nauczyciela najbardziej zaangażowanych w działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Agendę konferencji prześlemy w późniejszym terminie w oddzielnym piśmie.

 

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 27.04.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mazowiecki Kurator Oświaty
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry