Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów szkół ponadpodstawowych w sprawie egzaminu maturalnego - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów szkół ponadpodstawowych w sprawie egzaminu maturalnego

Warszawa,  dn. 26 kwietnia 2022 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KPZ.5612.4.2022

 

Dyrektorzy
Szkół Ponadpodstawowych
województwa mazowieckiego,
w których przeprowadzany
jest egzamin maturalny

 

Szanowni Państwo,

zbliżają się terminy egzaminu maturalnego dla absolwentów szkół ponadpodstawowych. Jest to dla Państwa Dyrektorów duże wyzwanie i odpowiedzialne zadanie organizacyjne, które jak pokazuje praktyka, corocznie wykonują Państwo z ogromnym zaangażowaniem. Organizowanie egzaminów maturalnych wiąże się z koniecznością zapewnienia uczniom optymalnych warunków do ich zdawania.

Zwracam się do Państwa z prośbą o przygotowanie się do tegorocznej sesji egzaminacyjnej z należytą starannością. W tym celu niezbędne jest przypomnienie przepisów prawa dotyczących wymagań egzaminacyjnych obowiązujących na egzaminie maturalnym. Konieczne jest również, w ślad za pismem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 kwietnia 2022 r., nawiązanie kontaktu z przedstawicielami jednostek terenowych Policji, w celu ustalenia zasad współpracy w zakresie przekazywania informacji o ewentualnym otrzymaniu przez szkołę wiadomości o podłożeniu ładunku wybuchowego.

Uwzględniając specyfikę szkoły kierowanej przez Państwa, należy wcześniej dokonać oceny ewentualnych zagrożeń, które mogą zakłócić prawidłowy przebieg egzaminów we wszystkich dniach ich przeprowadzania.

Istotną kwestią jest także dążenie do minimalizacji ryzyka wynikającego z nieodpowiedzialnego zachowania osób (np. przesyłanie wiadomości zawierających fałszywe informacje o podłożeniu na terenie szkoły ładunku wybuchowego wymuszających niepotrzebne ewakuacje), awarii w obiekcie szkolnym, czy też innych nadzwyczajnych sytuacji (np. niewystarczających zasobów kadrowych).

Proszę jednocześnie, aby we współpracy z organem prowadzącym szkołę, przygotowali Państwo rozwiązania gwarantujące uczniom spokojny i bezpieczny przebieg egzaminów z zachowaniem reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

W przypadku konieczności podjęcia interwencji w zakresie organizacji egzaminów, można kontaktować się z wizytatorem Kuratorium Oświaty prowadzącym nadzór pedagogiczny nad szkołami danego rejonu.

Biorąc pod uwagę powyższe, konieczne jest podjęcie działań, których celem będzie zapewnienie właściwego zabezpieczenia egzaminów.

Życzę Państwu oraz Maturzystom udanej sesji egzaminacyjnej 2022.

 

z wyrazami szacunku

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 26.04.2022
Data modyfikacji 23.05.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mazowiecki Kurator Oświaty
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry