Moje skróty

Schowek

Pokaż (17)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wideokonferencja dotycząca otwartego konkursu ofert - wypoczynek letni 2022 r. - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wideokonferencja dotycząca otwartego konkursu ofert - wypoczynek letni 2022 r.

Warszawa,  dn. 31 marca 2022 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.5550.4.2022.MA

Przedstawiciele
organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

 

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2022 r. zapraszamy Państwa na wideokonferencję, która odbędzie się dnia 4 kwietnia br. o godz. 10.00.

Wideokonferencja będzie dostępna pod linkiem: https://bit.ly/3iP5NHG

Tematyka spotkania:

  1. Omówienie warunków otwartego konkursu ofert z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich 2022 r.
  2. Przypomnienie zasad rejestracji wypoczynku.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które pozwoli rozwiać ewentualne wątpliwości, uniknąć błędów oraz usystematyzować posiadaną wiedzę.

 

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 31.03.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mazowiecki Wicekurator Oświaty
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry
>