Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0." w 2022 roku - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0." w 2022 roku

  •  logotyp NPRCz
Warszawa, dnia 11 marca 2022 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0." w 2022 roku

 

Powołany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty  Zespół do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, złożonych przez organy prowadzące w ramach ogłoszonego naboru wniosków na 2022 r.

Mazowiecki Kurator Oświaty podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które zostały zakwalifikowane do udziału w Programie, wraz z wysokością przyznanego im wsparcia finansowego.

Limit środków finansowych przeznaczonych na realizację programu dla województwa mazowieckiego w roku 2022 wynosi: 4.247.288 zł .

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” do Kuratorium Oświaty w Warszawie wpłynęły łącznie (w terminie) wnioski dla 1817 szkół, placówek wychowania przedszkolnego i bibliotek pedagogicznych na łączną kwotę: 10.595.194 zł.

Wsparcie finansowe w ramach programu otrzymało 208 organów prowadzących dla 785 szkół, placówek wychowania przedszkolnego i bibliotek pedagogicznych na łączną kwotę 4.247.260 zł.

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący szkołę wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 % kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Wykaz szkół, placówek wychowania przedszkolnego i bibliotek pedagogicznych wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego wraz ze wskazaniem organów prowadzących te szkoły, placówki i biblioteki pedagogiczne znajduje się w załączniku.

Organy prowadzące zostaną poinformowane o procedurze zawierania umów.

Przypominam, że wydatkowanie środków będzie możliwe od dnia zawarcia umowy.

 

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 11.03.2022
Data modyfikacji 14.03.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry