Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym - Aktualności -

Nawigacja

III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Warszawa, dn. 25 stycznia 2022 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
WKS.5563.1.2022

Dyrektorzy
szkół podstawowych
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w 2022 roku III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy.

Konkurs ma na celu popularyzowanie wiedzy o zagrożeniach związanych z upadkami osób w gospodarstwach rolnych.

Honorowy Patronat nad Konkursem objął Minister Edukacji i Nauki. 

Konkurs skierowany jest do dzieci urodzonych w latach 2008-2011, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu.

Konkurs polega na ułożeniu rymowanki. Praca konkursowa powinna być złożona do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie w terminie do 15 marca 2022 r. pocztą tradycyjną lub elektroniczną z dopiskiem Konkurs na rymowankę wraz z formularzem zgłoszeniowym, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Zachęcam Państwa do udziału w ww. przedsięwzięciu. Szczegóły Konkursu znajdują się w Regulaminie.

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Załączniki:

  • Regulamin Konkursu
  • Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do Konkursu
  • Załącznik nr 2 – Dane kontaktowe Oddziałów Regionalnych KRUS
  • Plakat promujący Konkurs

Metryczka

Data publikacji 26.01.2022
Data modyfikacji 04.04.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Laskowska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Laskowska
do góry