Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sprawozdanie z realizacji programu Laboratoria Przyszłości w 2021 r. - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie z realizacji programu Laboratoria Przyszłości w 2021 r.

Informujemy, iż zgodnie z harmonogramem realizacji programu organy prowadzące przekazują informację o wykorzystaniu wsparcia w 2021 r. w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku.

Organy prowadzące mogą złożyć sprawozdanie z wykorzystania wsparcia w 2021 roku za pośrednictwem strony internetowej Laboratoriów Przyszłości: www.gov.pl/laboratoria/sprawozdanie-2021.

Na stronie jest dostępny formularz w postaci ankiety internetowej, a także wzory dokumentów do uzupełnienia, które organy prowadzące powinny przekazać wraz z uzupełnionym formularzem. 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Laboratoriów Przyszłości.

Metryczka

Data publikacji 12.01.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry