Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych – zachęcamy do udziału - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych – zachęcamy do udziału

Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.

Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024. Wszystkie nadesłane uwagi zostaną przekazane zespołom, które w kolejnym etapie prac dokonają analizy propozycji i zmodyfikują projekt. Na merytoryczne opinie Ministerstwo Edukacji i Nauki czeka do 10 stycznia 2022 r.

Prekonsultacje to efekt zmiany w egzaminie maturalnym dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, w nowej formule, który będzie przeprowadzony po raz pierwszy w roku 2023. Egzamin ten będzie przeprowadzony w roku 2023 i 2024 na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Natomiast dla absolwentów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych egzamin maturalny w dotychczasowej formule (obowiązującej od 2015 r.) będzie przeprowadzany na podstawie dotychczasowych wymagań egzaminacyjnych, które obowiązywały w roku 2020 i 2021.

Na merytoryczne uwagi i opinie w dotyczące propozycji wymagań egzaminacyjnych Ministerstwo Edukacji i Nauki czeka do 10 stycznia 2022 r.

Prosimy przesyłać je na adres mailowy prekonsultacje@cke.gov.pl.

Osoby przekazujące uwagi prosimy o zapoznanie się z klauzulą RODO.

Wymagania egzaminacyjne zostaną ogłoszone w formie rozporządzenia.

W grudniu 2022 r. przeprowadzony zostanie próbny egzamin maturalny w formule z 2023.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 03.01.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały MEiN
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry