Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konkurs historyczny „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” - przedłużenie terminu zgłoszeń do 4 lutego 2022 r. - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs historyczny „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” - przedłużenie terminu zgłoszeń do 4 lutego 2022 r.

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” to konkurs historyczny organizowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy historycznej o stosunkach polsko-węgierskich i promowanie postaci zasłużonych dla Polski i Węgier. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

 

Założenia konkursu

Zakres tematyczny konkursu obejmuje stosunki polsko-węgierskie w okresie od XIV wieku do drugiej połowy XV wieku (lata 1320-1444). W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć uczniowie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych. Zgłoszenia można przesyłać do 4 lutego 2022 r. 

Organizatorami konkursu są Fundacja Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

 

Organizacja konkursu

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy z nich, szkolny, odbędzie się 15 marca 2022 r. Etap drugi, wojewódzki, został zaplanowany na 6 kwietnia 2022 r. W obydwu etapach uczestnicy rozwiązują test pisemny składający się z 18 pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) i 2 pytań otwartych (krótka wypowiedź). Warunkiem udziału w etapie wojewódzkim jest uzyskanie 85 proc. punktów możliwych do zdobycia w etapie szkolnym. Wykaz literatury potrzebnej do przygotowania się do konkursu został zamieszczony w regulaminie. 

 

Cele konkursu

Głównym założeniem konkursu jest rozwijanie i pielęgnowanie wspólnego dziedzictwa historii stosunków polsko-węgierskich, w szczególności:

  • podkreślenie i uhonorowanie przyjaźni pomiędzy Polską a Węgrami,
  • rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów szkół ponadpodstawowych,
  • zachęcenie do poznawania historii stosunków polsko-węgierskich, 
  • uczczenie pamięci o osobach wybitnych i zasłużonych dla Polski i Węgier, 
  • rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji pochodzących z różnych źródeł i właściwego ich wykorzystania.

Zgłoszenia uczniów, publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych województwa mazowieckiego, do udziału w konkursie dokonuje dyrektor szkoły, przesyłając na adres e-mail: historia.przyjazni@kuratorium.waw.pl skan wypełnionego formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu konkursu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lutego 2022 r.

Informacje dotyczące zakresu tematycznego i terminów można znaleźć w regulaminie.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

 

Metryczka

Data publikacji 20.12.2021
Data modyfikacji 19.01.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały MEiN
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry