Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Otwarty konkurs grantowy - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarty konkurs grantowy

Ośrodek Rozwoju Edukacji uruchomił nabór wniosków w otwartym konkursie grantowym realizowanym w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Celem konkursu grantowego jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia oferowanego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację przez kadrę placówek wspierających.

O grant mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne.

Wnioski grantowe można składać do 30 listopada 2021 r.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu i procedury niezbędne do złożenia wniosku grantowego są dostępne na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Metryczka

Data publikacji 19.10.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały ORE
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry