Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Projekty w konkursie pn. Profilaktyka próchnicy zębów dla młodzieży - Aktualności -

Nawigacja

Projekty w konkursie pn. Profilaktyka próchnicy zębów dla młodzieży

Warszawa,  12 października 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
WKS.576.31.2021.MF

Dyrektorzy
Szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Ministerstwo Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, realizuje projekty w konkursie pn. Profilaktyka próchnicy zębów dla młodzieży, nr POWR.05.01.00-IP.05-00-017/20.

 

Przedmiotem konkursu jest wdrożenie na terenie kraju Programu edukacyjno-profilaktycznego w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży (Program). Celem Programu jest wzrost poziomu wiedzy młodzieży w wieku 15-19 lat w zakresie zasad profilaktyki próchnicy zębów, a także prawidłowej higieny jamy ustnej, właściwych nawyków żywieniowych, diety oraz stylu życia.

 

Projekty realizowane są w województwach: mazowieckim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, lubuskim, podkarpackim, małopolskim i świętokrzyskim.

 

Realizacja programu profilaktycznego polega na prowadzeniu działań edukacyjnych (opracowaniu materiałów edukacyjnych, prowadzeniu strony internetowej oraz przygotowaniu scenariuszy i przeprowadzeniu warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych) oraz na realizacji badań lekarskich stomatologicznych z instruktażem higieny jamy ustnej, w celu określenia planu leczenia.

 

Wsparcie edukacyjne w pierwszej kolejności skierowane jest do uczniów szkół branżowych oraz techników i szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

W przypadku problemów z pozyskaniem grupy docelowej działania mogą być skierowane do uczniów liceów ogólnokształcących oraz ogólnokształcących szkół artystycznych dających uprawnienia zawodowe.

 

Połowa osób objętych wsparciem edukacyjnym powinna zamieszkiwać obszary wiejskie lub miasta do 20 tys. osób, gdzie dostęp do opieki stomatologicznej jest mniejszy.

Badania są proponowane w pierwszej kolejności osobom zamieszkującym obszary wiejskie lub miasta do 20 tys. osób. W przypadku braku zgłoszeń z tych terenów możliwe jest objęcie działaniami osoby spoza ww. obszarów.

W ramach przedmiotowego konkursu dofinansowane są projekty realizowane przez następujących Beneficjentów:

 

  1. Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie (woj. mazowieckie i łódzkie); dane kontaktowe: prochnica@wum.edu.pl

 

  1. Luxmed Sp. z o.o. w Warszawie (woj. mazowieckie, łódzkie, małopolskie, podkarpackie
    i świętokrzyskie); dane kontaktowe: stomatologia.Projektlux@luxmed.pl

 

  1. Artmedica Sp. z o.o. w Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie
    i pomorskie); dane kontaktowe:agnieszka.wadas@artmedica-torun.pl

 

  1. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (woj. wielkopolskie, zachodniopomorskie) dane kontaktowe:

stop.prochnicy15plus@ump.edu.pl

 

Wszystkie dane dotyczące konkursu oraz programu profilaktyki próchnicy znajdują się na stronie internetowej:

 http://zdrowie.gov.pl/nabor715 konkurs_profilaktyka_prochnicy_zebow.html

 

Zachęcam Państwa Dyrektorów do zgłaszania szkół do udziału w programie, co skutkować będzie poprawą stanu zdrowia oraz ugruntowaniem wiedzy na temat zdrowia jamy ustnej wśród młodzieży w Polsce.

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

13.10.2021
Data publikacji 13.10.2021
Data modyfikacji 13.10.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Flisiak
Osoba udostępniająca informację:
Renata Karwat
do góry