Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

„HAZARD? Nie, dziękuję” – akcja informacyjna administracji skarbowej - Aktualności -

Nawigacja

„HAZARD? Nie, dziękuję” – akcja informacyjna administracji skarbowej

Krajowa Administracja Skarbowa kontynuuje ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną, której celem jest podniesienie świadomości młodych osób na temat zagrożeń jakie niesie hazard i uzależnienie od niego oraz wsparcie nauczycieli w procesie edukacji uczniów w tym obszarze. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ich rodziców, nauczycieli oraz studentów szkół wyższych.

Organizatorem Kampanii na terenie województwa mazowieckiego jest Izba Administracji Skarbowej w Warszawie wraz z Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym w Warszawie.

Zajęcia (ok. 45 min.) zostaną przeprowadzone w wybranych szkołach naszego województwa, w okresie od września 2021 r. do czerwca 2022 r. Funkcjonariusze oraz pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie przedstawią następujące zagadnienia:

  • Co to są gry hazardowe i kto może w nich uczestniczyć;
  • Czym jest nielegalny hazard;
  • Jakie zagrożenia wiążą się z hazardem;
  • Czym jest uzależnienie od hazardu i jak się przed nim chronić;
  • Gdzie można uzyskać pomoc w zakresie uzależnienia od hazardu;
  • Jakie są konsekwencje nielegalnego urządzania i prowadzenia gier hazardowych.

Szkoły zainteresowane udziałem w kampanii prosimy o przesłanie do 27 września 2021 r.  zgłoszeń zawierających nazwę szkoły (nazwa i adres) wraz z danymi osób kontaktowych (imię i nazwisko oraz adres e-mail i nr telefonu) na adres: edukacja.ias.warszawa@mf.gov.pl.

Osobami do kontaktu w sprawie Kampanii ze strony Izby Administracji Skarbowej w Warszawie jest Pani Justyna Pasieczyńska Rzecznik Prasowy - tel. 22 56 18 029 oraz Pani Dorota Beznosik-Majchrzak - tel. 22 56 18 304.

Zachęcamy Państwa do udziału w Kampanii.

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów.

W ramach kampanii opublikowano animację edukacyjną.

Metryczka

Data publikacji 14.09.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Dzwonkowska
do góry