Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Mazowiecki Kurator Oświaty odznaczona Srebrnym Medalem „Za zasługi dla Policji” - Aktualności -

Nawigacja

Mazowiecki Kurator Oświaty odznaczona Srebrnym Medalem „Za zasługi dla Policji”

20.07.2021

Z okazji 102. rocznicy powstania Policji Państwowej nadinsp. Paweł Dzierżak- Komendant Stołeczny Policji wręczył Aurelii Michałowskiej- Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty Srebrny Medal „Za zasługi dla Policji”(20 lipca). Medal jest wyróżnieniem za wybitne zasługi we wspieraniu ustawowych zadań realizowanych przez Komendę Stołeczną Policji.

Apel miał miejsce w Parku Wolności na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego. Uroczystości towarzyszyła Orkiestra Reprezentacyjna Policji, Kompania Reprezentacyjna Policji wraz z pocztem sztandarowym Komendy Stołecznej Policji oraz pododdział policjantów i policjantek Komendy Stołecznej Policji.

Medal „Za zasługi dla Policji” został ustanowiony na mocy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o ustanowieniu medalu za Zasługi dla Policji. Nadaje go Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z własnej inicjatywy albo na wniosek Komendanta Głównego Policji. Posiada trzy stopnie: złoty, srebrny i brązowy. Osoba wyróżniona otrzymuje odznakę Medalu i legitymację potwierdzającą jego nadanie. Jest przyznawany przede wszystkim osobom cywilnym oraz cywilnym pracownikom Policji, natomiast funkcjonariusze mundurowi otrzymują z reguły Odznakę „Zasłużony Policjant”.

Metryczka

Data publikacji 20.07.2021
Data modyfikacji 21.07.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Ważyńska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Ważyńska
do góry