Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczący wsparcia szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli w czasie powrotu do nauczania stacjonarnego - Aktualności -

Nawigacja

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczący wsparcia szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli w czasie powrotu do nauczania stacjonarnego

Warszawa,  dn. 19 maja 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
RED.585.65.2021.EW

Dyrektorzy placówek
doskonalenia nauczycieli
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

powrót do nauczania stacjonarnego to okazja do radości, ale i refleksji o tym, w jaki sposób odbudować relacje między uczniami i nauczycielami, aby znowu poczuli się wspólnotą szkolną. Niewątpliwie jest to wyzwanie zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla kadry pedagogicznej. Jednym z najważniejszych zadań placówek doskonalenia nauczycieli jest wspieranie dyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli. Wsparcie to pozwoli wzbogacić metodykę pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniem po długim okresie kształcenia na odległość.

Biorąc pod uwagę to, jak ważne w procesie psychospołecznego funkcjonowania człowieka jest zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, to właśnie Państwo pełnicie ważną rolę w czasie powrotu do nauczania stacjonarnego uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół.

Uprzejmie proszę, aby udzielając odpowiedniego wsparcia metodycznego, zwrócić uwagę na indywidualne potrzeby środowiska szkolnego danej szkoły i placówki.

W trosce o zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zachęcam również do popularyzacji wśród nauczycieli materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, dostępnych na stronie MEiN.

 

Z wyrazami szacunku

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 19.05.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mazowiecki Kurator Oświaty
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry