Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do dyrektorów szkół i nauczycieli województwa mazowieckiego dotyczący powrotu uczniów do szkół - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do dyrektorów szkół i nauczycieli województwa mazowieckiego dotyczący powrotu uczniów do szkół

Warszawa,  dn. 11 maja 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KOG.571.48.2021.KM

Dyrektorzy szkół i Nauczyciele
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

sytuacja epidemiczna w Polsce ulega systematycznej poprawie. Znamy już harmonogram powrotu uczniów do nauki stacjonarnej w szkołach.
Wszyscy cieszymy się, że od 4 maja br. uczniowie klas I – III szkół podstawowych znowu są razem w klasie ze swoim wychowawcą. W następnych tygodniach kolejne grupy uczniów dołączą do najmłodszych koleżanek i kolegów w swoich szkołach.

Oczekiwany przez nas wszystkich powrót do zajęć stacjonarnych stawia przed kadrą pedagogiczną szkół nowe wyzwania.
Dlatego, jak najszybciej Państwo Dyrektorzy wraz z nauczycielami oraz szkolnymi specjalistami powinni odpowiedzieć sobie na pytania, m. in.:
- Czy dobrze przygotowaliśmy się do powrotu uczniów?
- Jak pomóc uczniom odbudować relacje, aby znowu poczuli się wspólnotą?
- Których uczniów należy objąć szczególnym wsparciem z uwagi na trudne doświadczenia związane ze skutkami pandemii oraz inne indywidualne sytuacje?
- Czy potrafimy dokonać diagnozy wiedzy i umiejętności uczniów bez nadmiernego stosowania klasycznych sprawdzianów, testów, klasówek i kartkówek?
- Jak skutecznie sprawować nadzór pedagogiczny nad przestrzeganiem przez nauczycieli zasad oceniania, klasyfikowania i promowania?

Szanowni Państwo, to tylko niektóre zagadnienia wymagające refleksji oraz konkretnych i pilnych działań dyrektora szkoły i rady pedagogicznej, we współpracy z rodzicami oraz uczniami.
Niezbędna jest dbałość o prawidłowe relacje w społeczności szkolnej, aby powrót uczniów do nauki stacjonarnej odbył się w optymalnych dla wszystkich warunkach.

Już niedługo trudny czas egzaminu ósmoklasisty oraz proces klasyfikacji rocznej oraz końcowej w szkołach.
Dołóżmy starań, aby pomimo napotykanych przeciwności ostatnie tygodnie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 przyniosły uczniom, rodzicom i nauczycielom satysfakcję z pokonania trudów zdalnego nauczania, radość z osobistych kontaktów oraz zadowolenie z osiągniętych wyników w nauce i zachowaniu.

Z wyrazami szacunku

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 11.05.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mazowiecki Kurator Oświaty
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry