Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Webinaria dla rodziców i nauczycieli - Aktualności -

Nawigacja

Webinaria dla rodziców i nauczycieli

Blisko 40 tys. osób obejrzało już webinaria poświęcone różnym aspektom wsparcia dzieci, rodziców i nauczycieli podczas edukacji zdalnej. Tematy spotkań wynikały z monitoringu szkół i placówek z terenu województwa mazowieckiego. Nagrania są nadal dostępne online. Zapraszamy do obejrzenia materiałów.

Webinaria były realizowane przez Kuratorium Oświaty w Warszawie i Mazowiecki Urząd Wojewódzki we współpracy z innymi instytucjami. Cykl spotkań składa się z 3 webinariów dla rodziców oraz 3 dla nauczycieli i środowiska szkolnego, prowadzonych przez ekspertów w danej dziedzinie. Spotkania online były poprzedzone rozpoznaniem potrzeb adresatów.

Webinaria poruszają istotne tematy związane m. in. z potrzebami psychicznymi i emocjonalnymi uczniów, wspomaganiem dzieci w nauce i zapewnieniem bezpieczeństwa w sieci w okresie kształcenia na odległość.

Spotkania online cieszą się dużym zainteresowaniem. Nagrania od momentu publikacji mają łącznie blisko 40 tysięcy wyświetleń. Największą popularność zyskało spotkanie poświęcone tematyce ochrony danych osobowych podczas nauki zdalnej - ponad 9 tysięcy wyświetleń.

W webinariach wzięli udział zaproszeni eksperci:

  • podinspektor Marcin Zimoń z Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji
  • dr Agnieszka Wrońska i Anna Rywczyńska z Państwowego Instytutu Badawczego NASK
  • Marta Mikołajczyk i Aleksandra Głuch z Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • dr Beata Rola, Anna Krusiewcz, Aleksandra Banach, Marzenna Kuć i Paweł Łaszkiewicz z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

Cykl spotkań odbył się w ramach programu „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”, który realizuje Kuratorium Oświaty w Warszawie, we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, NASK - Państwowym Instytutem Badawczym, Komendą Stołecznej Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, konsultantami wojewódzkimi ds. psychiatrii i psychologii klinicznej, ekspertami Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

W ramach projektu przygotowany został również poradnik dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców, pomocny w rozwiązywaniu problemów, które mogą wystąpić po powrocie uczniaz nauki zdalnej do klasy szkolnej.

Zapraszamy do zapoznania się z webinariami:

Metryczka

Data publikacji 13.04.2021
Data modyfikacji 13.04.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry