Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Drugi raport Ministra Edukacji i Nauki na temat funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w okresie COVID-19 - Aktualności -

Nawigacja

Drugi raport Ministra Edukacji i Nauki na temat funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w okresie COVID-19

Zachęcamy do zapoznania się z „Raportem Ministra Edukacji i Nauki. Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19”. Publikacja jest podsumowaniem działań podejmowanych przez resort edukacji i nauki w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2. W materiale zebrano podejmowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki działania w okresie od lipca 2020 roku do stycznia 2021 roku.

Działania MEiN w okresie pandemii COVID-19

„Raport Ministra Edukacji i Nauki. Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19” to zestawienie najważniejszych działań podejmowanych przez MEiN wynikających z pandemii koronawirusa.

W publikacji podsumowano działania legislacyjne od marca do końca roku 2020 roku, przedstawiony został proces przygotowania do roku szkolnego 2020/2021 oraz prace nad zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny uczniom i nauczycielom. 

W dalszej części materiału znalazł się opis projektów szkoleniowych dla nauczycieli dotyczących podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz innych działań realizowanych w obszarze cyfryzacji szkół, takich jak: program „Aktywna tablica”, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna czy projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

Ważna część Raportu została poświęcona opisowi rozwoju Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej epodreczniki.pl oraz informacjom dotyczącym  wsparcia szkół, nauczycieli i uczniów w dostępie do sprzętu komputerowego i internetu.

Osobne miejsce w publikacji zajmuje przegląd form współpracy międzynarodowej w obszarze edukacji w kontekście pandemii COVID-19.    

Zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem.

Metryczka

Data publikacji 29.01.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Ministerstwa Edukacji i Nauki
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry