Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Egzaminy zawodowe 2021 - Aktualności -

Nawigacja

Egzaminy zawodowe 2021

11 stycznia 2021 r. rozpoczyna się kolejna sesja egzaminów zawodowych: egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w formule 2012, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w formule 2017 oraz egzaminu zawodowego w formule 2019.

Egzamin składa się z dwóch części – części pisemnej (40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa; czas trwania 60 minut) oraz części praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym (czas trwania od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji).

Część pisemna dla wszystkich zdających w formule 2012 lub 2017 odbędzie się 12 stycznia, a w formule 2019 w terminie 12 – 16 stycznia.  Część praktyczna  w formule 2012 i 2017 odbywa się  w terminie 11 stycznia – 19 lutego 2021 r., a w formule 2019 w terminie 11 stycznia –  5 lutego 2021 r., według harmonogramów ogłoszonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Formuła 2012

W formule 2012 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 3 600 osób przystępujących do egzaminów w 166 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 3 800 osób w 158 kwalifikacjach w wyodrębnionych zawodach,  z których do najpopularniejszych należą:

 • Technik logistyk
 • Technik rachunkowości
 • Technik pojazdów samochodowych

Formuła 2017

W formule 2017 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 131 000 osób przystępujących do egzaminu w 209 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 153 000 osób w 198 kwalifikacjach w zawodach, z których do najpopularniejszych należą:

 • Technik informatyk
 • Technik logistyk
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik ekonomista
 • Technik hotelarstwa
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik elektryk
 • Technik mechatronik
 • Technik budownictwa
 • Technik organizacji reklamy
 • Technik obsługi turystycznej
 • Technik mechanik
 • Rolnik

Formuła 2019

W formule 2019 do egzaminu zawodowego zostało zgłoszonych ponad 11 400 przystępujących w 16 kwalifikacjach w zawodach, z których do najpopularniejszych należą:

 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Opiekun medyczny
 • Florysta
 • Technik sterylizacji medycznej
 • Asystentka stomatologiczna
 • Technik archiwista
 • Technik weterynarii
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Technik usług pocztowych i finansowych

Warunki zdania egzaminu

 • część pisemna – min. 50% punktów możliwych do uzyskania
 • część praktyczna – min. 75% punktów możliwych do uzyskania

Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający  otrzymuje w formule 2012 i 2017 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a w formule 2019 certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu  oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest formule 2012 i 2017  dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a w formule 2019 dyplom zawodowy.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną  świadectw/certyfikatów/dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie/ dyplomów zawodowych do szkół nastąpi w dniu 8 kwietnia 2021 r. 

Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zostaną opublikowane na stronie internetowej CKE w dniu  14 stycznia 2021 roku od godz. 16:00.

CKE nie publikuje kryteriów oceniania i przykładowych rozwiązań do arkuszy egzaminacyjnych dla części praktycznej egzaminów zawodowych.

Metryczka

Data publikacji 11.01.2021
Data modyfikacji 12.01.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Ministerstwa Edukacji i Nauki
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry