Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sprawozdanie finansowe z realizacji rządowego programu "Aktywna Tablica" w 2020 r. - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie finansowe z realizacji rządowego programu "Aktywna Tablica" w 2020 r.

Przypominamy o obowiązku przedłożenia do dnia 15 stycznia 2021 roku sprawozdania finansowego z realizacji zadania.

 

Warszawa, 16 grudnia 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 

 

IPR.531.1.284.2020.EM

Organy prowadzące realizujące
Rządowy program
"Aktywna tablica"
w 2020 roku

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z umową zawartą w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2021 r. organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe, zobowiązane są do przedstawienia sprawozdania finansowego z realizacji Programu i zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej. Rozliczenie oraz zestawienie wydatków z realizacji programu, przygotowane przez organ prowadzący należy przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

z dopiskiem: sprawozdanie finansowe z realizacji programu "Aktywna tablica".

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 8 pkt 2 ww. umowy, organ prowadzący jest zobowiązany złożyć sprawozdanie końcowe z realizacji programu do dnia 30 czerwca 2021 r.

W przypadku pytań z zakresu spraw finansowych, informacji udziela p. Magdalena Lipiec tel. 22 551 24 00 w. 3101.

W załączeniu:
- załącznik nr 1 – Rozliczenie,
- załącznik nr 2 – Zestawienie wydatków.

 

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 17.12.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Maciołek
do góry