Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych – działalność opiekuńcza dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej - Aktualności -

Nawigacja

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych – działalność opiekuńcza dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

W załączeniu wytyczne dotyczące organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkole podstawowej oraz stosowne Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Metryczka

Data publikacji 09.11.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały MEiN
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Maciołek
do góry