Moje skróty

Schowek

Pokaż (12)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie wyników "Aktywna tablica" - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie wyników "Aktywna tablica"

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” w roku 2020

Warszawa, 5 listopada 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
 
 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU WNIOSKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „AKTYWNA TABLICA” W 2020 ROKU

 

Zespół powołany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” dokonał kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, złożonych przez organy prowadzące w ramach ogłoszonego naboru wniosków w 2020 r.

Mazowiecki Kurator Oświaty, działając na podstawie Porozumienia z dnia 26 października 2020 r. z Wojewodą Mazowieckim, podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które zostały zakwalifikowane do udziału w Programie, wraz z wysokością przyznanego im wsparcia finansowego.

Limit środków finansowych przeznaczonych na realizację programu dla województwa mazowieckiego w roku 2020 wynosi: 4.585.993,42 zł.

W ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” do Kuratorium Oświaty w Warszawie wpłynęły łącznie 773 wnioski szkół na kwotę 10.699.156,92 zł.

Wsparcie finansowe w ramach programu otrzymało 105 organów prowadzących dla 329 szkół na ogólną kwotę 4.585.760 zł.

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący szkołę wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 % kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Wykaz szkół wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół oraz wskazaniem organów prowadzących te szkoły znajduje się w załączniku.

Organy prowadzące zostaną poinformowane o procedurze zawierania umów.

Przypominam, że wydatkowanie środków w ramach przyznanej dotacji, będzie możliwe od dnia zawarcia umowy.

 

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 05.11.2020
Data modyfikacji 09.11.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Józef Kostka
do góry