Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do nauczycieli, wychowawców i pedagogów - Aktualności -

Nawigacja

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do nauczycieli, wychowawców i pedagogów

28.10.2020

Warszawa,  28 października 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KOG.571.159.2020.
 
Państwo Nauczyciele,
Wychowawcy, Pedagodzy
szkół/placówek
województwa mazowieckiego
 

Szanowni Państwo,

przypominam, iż w świetle ostatnio nowelizowanych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii istnieje zakaz organizowania spontanicznych zgromadzeń.

Dlatego szczególnie niepokojące są sytuacje, w których nauczyciele nawołują uczniów i wychowanków do udziału w protestach, strajkach i innych przedsięwzięciach, mających charakter zgromadzeń.

Ponadto, jak pokazuje praktyka, podczas ww. protestów, co do zasady nie są przestrzegane zasady bezpieczeństwa obowiązujące wszystkich podczas pandemii.

Szczególna ranga społeczna zawodu nauczyciela wymaga od wszystkich, którzy realizują zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wobec dzieci i młodzieży szkolnej wyjątkowej odpowiedzialności.

Apeluję do Państwa Nauczycieli o łagodzenie niepokojów wśród Waszych uczniów oraz o wskazywanie, iż udział w zgromadzeniach aktualnie jest niezgodny z prawem.

Jednocześnie wskazuję na obowiązki nauczyciela wynikające z art. 6 Karty Nauczyciela, w tym związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz powiązaną z nimi odpowiedzialność.

Mam nadzieję, że swoją postawą potwierdzą Państwo godne wypełnianie misji wynikającej z etyki zawodu nauczyciela.  

W załączeniu list Prezesa Fundacji „Rodzice Szkole”.

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska


LIST PREZESA ZARZĄDU FUNDACJI „RODZICE SZKOLE”

Warszawa, 28 października 2020 r.


Rodzice uczniów,
dyrektorzy szkół, nauczyciele           
                                                                                                                 

Szanowni Państwo,

sytuacja wywołana pandemią wirusa Covid-19 radykalnie zmieniła zasady funkcjonowania polskich szkół i postawiła przed całym systemem oświaty nowe wyzwania. Osobiście uważam, że wiosną ubiegłego roku  w nietypowej sytuacji  wprowadzenia nauczania on-line dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice,  uczniowie i pracownicy administracji oświatowej  zdali egzamin.

Niestety w nowym roku szkolnym  po dwóch miesiącach nauczania w formie tradycyjnej/stacjonarnej władze państwowe były zmuszone do wprowadzenia  nauczania on-line w starszych klasach szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych. 

Fundacja ”Rodzice Szkole” w trosce o bezpieczeństwo uczniów, rodziców i nauczycieli w pełni to rozwiązanie akceptuje. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do wszystkich rodziców o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń i zdecydowane chronienie swoich dzieci przed ich naruszaniem. 

Uwzględniając powyższe  uważamy, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej jakiekolwiek świętowanie tzw. „tęczowego piątku” nie powinno mieć miejsca. Za szczególnie szkodliwe uznajemy zachęcanie uczniów do  wyjścia w dniu 30 października br. w przestrzeń publiczną. Brak odpowiedzialności inicjatorów tego typu apeli,  tym bardziej nakłada na nas rodziców obowiązek aktywnego sprzeciwienia się działaniom zagrażającym zdrowiu i życiu nas wszystkich.


Z wyrazami szacunku
Wojciech Starzyński 
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”
 

 

Metryczka

Data publikacji 28.10.2020
Data modyfikacji 28.10.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty
Osoba udostępniająca informację:
do góry