Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do dyrektorów szkół - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do dyrektorów szkół

Warszawa, 28 października 2020 r.
 
 
 
 
 
 
 
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KOG.571.159.2020

Dyrektorzy
Szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

w ostatnich miesiącach przekonaliśmy się jak ważne są postawy solidarności międzyludzkiej, otwartości na potrzeby innych, bezinteresownej pomocy a nawet poświęcenia i heroizmu w codziennych zmaganiach się z pandemią i jej skutkami.

Informacje uzyskane od Państwa wskazują, że kadra pedagogiczna z zaangażowaniem podjęła aktualne wyzwania związane z ograniczeniem funkcjonowania szkół, a co za tym idzie koniecznością realizacji kształcenia na odległość obejmującego również proces realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.

Akceptacja i szacunek dla drugiego człowieka bez względu na np. różnice narodowościowe, etniczne, rasowe, wyznaniowe są propagowane w treściach podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz programach wychowawczo – profilaktycznych szkół.

Dlatego, wobec wzrastającego zagrożenia epidemicznego, uznaję za niebezpieczne inicjatywy różnych środowisk, nawołujące uczniów do świętowania tzw. „tęczowego piątku”. W tym roku organizatorzy zachęcają uczniów do wyjścia w przestrzeń publiczną, „poza mury szkoły”.

Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo fizyczne, emocjonalne, także psychiczne dzieci i młodzieży apeluję do Państwa o podjęcie zdecydowanych działań o charakterze wychowawczym i profilaktycznym we współpracy z rodzicami uczniów, aby zapobiec instrumentalnemu traktowaniu młodzieży szkolnej.

Chrońmy naszych uczniów przed wszelkimi zagrożeniami, jakie niosą ze sobą planowane akcje.

Proszę, aby kadra pedagogiczna szkół, w ramach zaplanowanych w programie wychowawczo – profilaktycznym działań, zaproponowała uczniom interesujące, alternatywne inicjatywy związane np. ze zbliżającymi się listopadowymi świętami.

Nie muszę Państwu przypominać, iż wszelkiego typu programy, projekty edukacyjne, inne przedsięwzięcia angażujące uczniów, a odnoszące się do wychowania, bezwzględnie muszą być ustalane wspólnie z rodzicami.

Wierzę, że dołożą Państwo starań, aby przebieg edukacji powierzonych Wam uczniów był bezpieczny.

Uprzejmie proszę o upowszechnienie listu wśród nauczycieli i rodziców uczniów.

Z wyrazami szacunku

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 28.10.2020
Data modyfikacji 08.07.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystyna Mucha
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry