Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Korzystanie z szafek szkolnych i szatni - informacja dla szkół i placówek oświatowych - Aktualności -

Nawigacja

Korzystanie z szafek szkolnych i szatni - informacja dla szkół i placówek oświatowych

18.09.2020

Warszawa, 17 września 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
 
BKO.576.2.2020.KS

Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,
w związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej (znak: DWKI-WPB.513.449.2020.TSG) dotyczącym wprowadzania w szkołach obostrzeń w zakresie możliwości korzystania z szafek szkolnych i szatni, przekazuję ujęte w ww. liście zalecenia.

Zgodnie z „Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.” zaleca się, aby uczeń posiadał własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Zatem Wytyczne dopuszczają możliwość korzystania przez ucznia z szafki, jeżeli szkoła je posiada.

Wytyczne zawierają również zapis dotyczący szatni. Wskazują, że podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, jeżeli jest taka możliwość, należy udostępnić uczniom co drugi boks lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły, umieścić środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni. Jednocześnie, dyrektor szkoły powinien opracować wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych oraz aktualnych przepisach prawa.

Zauważone w wielu przypadkach ograniczanie możliwości korzystania przez uczniów z szafek szkolnych w celu przechowywania w nich podręczników czy też własnych przyborów znacząco wpływa na codzienną wagę tornistrów szkolnych, które mogą w sposób nadmierny obciążać kręgosłupy uczniów i wpływać na powstawanie wad postawy.

Dodatkowo, wyłączanie z użytkowania szatni szkolnych lub przebieralni przed zajęciami wychowania fizycznego docelowo może wpływać na pogorszenie się stanu zdrowotnego uczniów lub ich kondycji fizycznej. Okrycia wierzchnie i obuwie nie powinny być wnoszone do sal lekcyjnych, w których uczniowie spędzają większość czasu w szkole. Mogą stać się źródłem przenoszenia innych patogenów, które w czasie nadchodzącego sezonu grypowego nie powinny stanowić dodatkowego zagrożenia. Jednocześnie przygotowanie się do zajęć wychowania fizycznego, szczególnie w klasach starszych, w niekomfortowych warunkach, mogą wpłynąć na rezygnację uczniów z udziału w tych zajęciach.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji pracownikom, rodzicom i uczniom. 

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
Aurelia Michałowska

Metryczka

Data publikacji 18.09.2020
Data modyfikacji 18.09.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry