Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Międzynarodowa konferencja „Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny” - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja „Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny”

15.09.2020

Zachęcamy do udziału w bezpłatnej międzynarodowej konferencji online „„Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny (WWR)”, która odbędzie się 24 i 25 września 2020 r.

                Kuratorium Oświaty
                      w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

Warszawa, dn.14 września 2020 r.

WKS.0231.9.2020.MF


Dyrektorzy, Nauczyciele,
Specjaliści
prowadzący wczesne
wspomaganie rozwoju dzieci,

Przedstawiciele Samorządów


Szanowni Państwo,


uprzejmie informuję, że w dniach 24-25 września 2020 r. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja w formie on-line nt. Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

Organizatorami konferencji są: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Rekrutacja na konferencję odbywa się za pomocą formularza elektronicznego.

  • I dzień konferencji: 24 września 2020 r. (rekrutacja otwarta)
  • II dzień konferencji: 25 września 2020 r. (udział na podstawie imiennych zaproszeń).

Więcej informacji znajduje się na stronach internetowych:

  1. MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/miedzynarodowa-konferencja-budowanie-koalicji-miedzysektorowej-na-rzecz-wczesnego-wspomagania-rozwoju-dzieci-i-wsparcia-rodziny
  2. ORE: https://www.ore.edu.pl/konferencjawwr

         Z poważaniem

            MAZOWIECKI
WICEKURATOR OŚWIATY
                     /-/
         Dorota Skrzypek

Metryczka

Data publikacji 15.09.2020
Data modyfikacji 23.09.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały MEN i KO w Warszawie
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Furmanek
do góry