Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty ws. prognozy dotyczącej liczby młodocianych pracowników na lata 2021-2024 - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty ws. prognozy dotyczącej liczby młodocianych pracowników na lata 2021-2024

15.07.2020

Warszawa, dn. 15 lipca 2020 r.

Kuratorium Oświaty
w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa


GKS.3145.2.2020.EP

 

Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
Urzędów Miast i Gmin
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej pismem znak: DSKKZWKPE.4212.130.2020.AP z dnia 14 lipca 2020 r. zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie, w trybie pilnym, prognozy dotyczącej liczby młodocianych objętych nauką zawodu i przyuczeniem do wykonywania określonej pracy oraz wysokości środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania w latach 2021 – 2024.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o przekazanie informacji według załączonej tabeli w nieprzekraczanym terminie do dnia 20 lipca 2020 r. do godz. 12:00 w wersji elektronicznej na adres email: aneta.zukowska@kuratorium.waw.pl, a następnie w wersji papierowej uzupełnione o niezbędne podpisy na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 32 00-024 Warszawa.

 

Mazowiecki Kurator Oświaty
                 /-/
Aurelia Michałowska

Metryczka

Data publikacji 15.07.2020
Data modyfikacji 16.07.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotrowska Ewa
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Furmanek
do góry