Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Aktualności -

Nawigacja

Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

15.07.2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, iż w roku szkolnym 2020/2021 ponad 45 tys. uczniów z niepełnosprawnością będzie mogło skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Środki zaplanowane na realizację „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022” to kwota 54 mln złotych. Wysokość dofinansowania, w zależności od różnych grup uczniów, wynosi od 225 do 445 złotych.

Programem będą objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z wskazanymi niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc jaką niesie program stanowi jedną z form wyrównywania szans edukacyjnych i podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

W załączeniu szczegółowe informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej nt. programu.

Metryczka

Data publikacji 15.07.2020
Data modyfikacji 21.07.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały Ministerstwa Edukacji Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Furmanek
do góry