Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bezpieczne wakacje 2020 – wideokonferencja dla organizatorów wypoczynku - Aktualności -

Nawigacja

Bezpieczne wakacje 2020 – wideokonferencja dla organizatorów wypoczynku

23 czerwca z inicjatywy Aurelii Michałowskiej - Mazowieckiego Kuratora Oświaty odbyła się wideokonferencja, skierowana do organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego. Spotkanie było poświęcone m.in. kwestiom stosowania przez organizatorów wypoczynku letniego wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

W konferencji uczestniczyli również: Magdalena Dąbrowska – Pełnomocnik Wojewody ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Paweł Błasiak - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także Krzysztof Skórczewski - Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Podczas spotkania omówiono m.in.: stosowanie wytycznych sanitarnych przez organizatorów wypoczynku, bezpieczeństwo wypoczynku nad wodą oraz przypomniano zasady rejestracji wypoczynku w Kuratorium. W wideokonferencji wzięło udział ponad 760 osób.

Kuratorium Oświaty w Warszawie,jak co roku, będzie przeprowadzało planowe kontrole miejsc wypoczynku, a także będzie reagowało na ewentualne interwencje. Kuratorium współpracuje z przedstawicielami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Policji. 

Dotychczas w bazie wypoczynku zgłoszono 1732 kolonii, obozów, półkolonii zorganizowanych przez podmioty z terenu Mazowsza (stan na dzień 22 czerwca br.). 

Metryczka

Data publikacji 23.06.2020
Data modyfikacji 23.06.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry