Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Arkusze organizacji pracy szkół i przedszkoli - Aktualności -

Nawigacja

Arkusze organizacji pracy szkół i przedszkoli

w załączeniu informacja dla dyrektorów szkół i przedszkoli odnośnie przygotowywania arkuszy organizacyjnych

Warszawa,  dn. 7 kwietnia 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
WKS.542.3.1.2020.EG

Dyrektorzy
Przedszkoli, Szkół 
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

w związku przygotowywaniem arkuszy organizacji pracy przedszkoli i szkół na rok szkolny 2020/2021 przypominam, że dyrektor odpowiada za prawidłową organizację pracy i zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) opracowuje arkusz organizacji uwzględniający przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3.

Przygotowanie arkuszy należy do kompetencji dyrektora przedszkola/szkoły, natomiast wytyczne organu prowadzącego nie mogą prowadzić do obniżenia jakości ich pracy.

Zwracam uwagę, aby przygotowywany arkusz organizacji zawierał wszystkie elementy określone w § 17 ust. 1-6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli  (Dz. U. z 2019 r., poz. 502), w szczególności liczbę godzin rewalidacyjnych i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z przepisami prawa oraz indywidulanymi potrzebami uczniów. 

Prawidłowa organizacja pracy przedszkola/szkoły powinna uwzględniać zdiagnozowane potrzeby wszystkich uczniów oraz zapewniać im bezpieczne warunki pobytu. 

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 07.04.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Gawenda
Osoba udostępniająca informację:
Marzena Ołdak
do góry