Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

VII edycja programu "Od skutera do Harleya - jak bezpiecznie i płynnie jeździć zmotoryzowanym jednośladem" - Aktualności -

Nawigacja

VII edycja programu "Od skutera do Harleya - jak bezpiecznie i płynnie jeździć zmotoryzowanym jednośladem"

Zaproszenie dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z Warszawy i powiatów okołowarszawskich

Warszawa,  dnia 25 lutego 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
WKS.576.10.2020.TK

Dyrektorzy
szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych 
z Warszawy i powiatów okołowarszawskich

 

Szanowni Państwo,

Klub motocyklowy zrzeszający właścicieli motocykli Harley-Davidson Warsaw Chapter Poland we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Warszawie, Polską Izbą Ubezpieczeń i Fundacją „Jednym Śladem”, planuje przeprowadzenie na terenie miasta stołecznego Warszawy i powiatów okołowarszawskich VII edycji programu pod nazwą Od skutera do Harleya – jak bezpiecznie i płynnie jeździć zmotoryzowanym jednośladem.

Celem programu jest zwiększenie świadomości uczniów, ich rodziców i wszystkich mieszkańców w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych.

W szkołach, które zgłoszą akces udziału w akcji zostaną zorganizowane spotkania z młodzieżą i ich opiekunami podczas których przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji i klubów motocyklowych przeprowadzą ciekawe prelekcje dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy. Zostanie również przeprowadzony konkurs Od skutera do Harleya dla uczniów (minimalny wiek 14 lat), dotyczący znajomości zasad ruchu drogowego. Całość uzupełnią: materiały o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, filmy z życia harleyowców, prezentacja motocykli Harley-Davidson.

W poprzednich edycjach wzięło udział około 20 000 uczniów z ponad 100 szkół. Zwycięzcy konkursu otrzymywali w nagrodę skuter. Program zdobył wysokie uznanie panelu dyskusyjnego w Ambasadzie Brytyjskiej i został oceniony jako wzorcowy przykład współdziałania organizacji pozarządowych z władzami miasta, władzami oświatowymi i służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Państwa Dyrektorów prosimy o przygotowanie pomieszczeń, w których będzie można skorzystać z rzutnika multimedialnego, ekranu i sprzętu nagłośniającego oraz przeprowadzić pokaz udzielania pierwszej pomocy. Szczegółowe informację oraz ustalenie terminów przyjazdu do wskazanej szkoły zostaną omówione z Dyrektorami szkół, którzy jako pierwsi odpowiedzą na ankietę i zostaną zakwalifikowani do projektu.

Spotkania składają się z trzech paneli:

  • prelekcji BRD (multimedialna),
  • pokazu udzielania pierwszej pomocy,
  • eliminacji do konkursu (tylko dla uczniów którzy się zgłoszą).

Dwa pierwsze z ww. paneli odbywają się równolegle, a trzeci po ich zakończeniu.

Gorąco zachęcam Państwa Dyrektorów do zgłaszania udziału w tak pożytecznej akcji, pozwalającej na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na naszych ulicach.

Proszę o zgłaszanie udziału szkoły do dnia 27 marca 2020 r. na stronie http://kuratorium.waw.pl/harleyZ uwagi na duże zainteresowanie szkół w poprzednich edycjach, do udziału w bieżącym roku zaproszonych zostanie 20 szkół, które pierwsze odpowiedzą na ankietę.

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 27.02.2020
Data modyfikacji 27.02.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Kamiński
Osoba udostępniająca informację:
Anna Laskowska
do góry