Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do rodziców i opiekunów uczestników zimowego wypoczynku - Aktualności -

Nawigacja

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do rodziców i opiekunów uczestników zimowego wypoczynku

Warszawa,  dnia 30 stycznia 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
WKS.550.9.2020.MO

 

Rodzice, opiekunowie dzieci
z województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

wkrótce w województwie mazowieckim rozpoczną się ferie zimowe. Dla tych z Państwa, którzy wybiorą dla swoich dzieci zorganizowaną formę wypoczynku dzieci i młodzieży przypominam o obowiązkach spoczywających na organizatorach zimowisk.

Każda forma wypoczynku trwającego dłużej niż dwa dni w kraju lub za granicą w okresie ferii zimowych, podlega zgłoszeniu kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę, miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku. Przepisom nie podlega wypoczynek organizowany dla dzieci własnych lub dzieci znajomych przez rodzinę lub osoby znane rodzicom osobiście. Wypoczynek zorganizowany może odbyć się wyłącznie po zatwierdzeniu zgłoszenia przez pracownika kuratorium oświaty i tym samym umieszczenia go w ogólnopolskiej bazie wypoczynku prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zachęcam Państwa do weryfikacji wybranej oferty zorganizowanego wypoczynku dla dzieci w elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej:https://wypoczynek.men.gov.pl.

Wybierając obóz czy półkolonie warto zapytać organizatora o numer zgłoszenia do kuratorium oświaty a także program pracy wychowawczej z dziećmi,  kwalifikacje zatrudnionych wychowawców oraz sposób zapewnienia opieki medycznej uczestnikom wypoczynku czy warunki sanitarno-higieniczne obiektu. Zachęcam do szczegółowego zapoznania się z umową zawieraną z organizatorem, do którego obowiązków należy zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom wypoczynku.

Przypominam także, że dokument potwierdzający umieszczenie wypoczynku w bazie możecie Państwo uzyskać tylko i wyłącznie od organizatora wyjazdu czy półkolonii.

Wspólnie zadbajmy o zapewnienie dzieciom bezpiecznych, radosnych ferii zimowych na półkoloniach i obozach oraz wypoczywających w miejscach swojego zamieszkania.

Z wyrazami szacunku

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 31.01.2020
Data modyfikacji 27.03.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Ołdak
Osoba udostępniająca informację:
Anna Laskowska
do góry